Wat is een notaris en wanneer heb ik er een nodig?

Iedereen heeft in zijn of haar leven op een bepaald moment wel eens te maken met een notaris. Bij sommige wettelijke procedures is het namelijk verplicht om een notaris in de arm te nemen. Maar wat houdt dat nu precies in, een notaris inhuren? Wat is een notaris eigenlijk?

De notaris is een gespecialiseerde jurist die authentieke en bindende akten en contracten opstelt en bemiddelt bij transacties.

De notaris is daarom ook steeds een bemiddelaar bij de koop en verkoop van vastgoed. Wat die bemiddeling precies inhoudt, leggen we je graag even uit.
 • Wanneer heb je een notaris nodig?
 • Welke akten stelt de notaris op?
 • Wat kost een notaris?
 • Wat zijn de voor -en nadelen bij het inhuren van een notaris bij de verkoop?
 • Een kort overzicht

Wat doet een notaris en wanneer heb je er een nodig?


De notaris is echter niet de enige bemiddelaar bij transacties van vastgoed, de makelaar bestaat namelijk ook. Het grootste verschil tussen een notaris en een makelaar is dat je soms wettelijk verplicht bent om de hulp in te schakelen van een notaris. Bijvoorbeeld:

 • Bepaalde akten of documenten kunnen enkel maar worden opgesteld door een notaris, die als juridisch specialist optreedt. 
 • De eigendomsoverdracht van het onroerend goed wordt bijvoorbeeld vastgelegd in een notariële akte.
 • De notaris is de enige die een openbare verkoop mag organiseren.

Een notaris, in zijn transactionele rol, bemiddelt bijvoorbeeld ook bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en begeleidt zijn cliënten bij het ondertekenen van de notariële akte. 

Hij of zij stelt dus de nodige documenten op en zorgt er voor dat alles wettelijk verloopt. Natuurlijk voert de notaris nog andere taken uit die niet te maken hebben met onroerend goed, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een testament.

Bij het verkoopproces is het dus wettelijk verplicht om een notaris te betrekken. Dit is niet zo bij de makelaar of de vastgoedexpert, die men mag maar niet moet inhuren om de verkoop wettig te laten verlopen.

Met welke akten houdt een notaris zich bezig?

Hoewel je dus steeds een notaris nodig hebt tijdens het verkoopproces betekent dat echter niet dat je een notaris nodig hebt voor elke stap in dat proces. Enkel bij de volgende zaken heb je een notaris nodig:

 • De notaris is de enige die de leveringsakte en de hypotheekakte mag opstellen en laten ondertekenen. 
 • De notaris kan ook ingeschakeld worden voor het opstellen van de koopakte. 
 • De notaris zorgt voor de inschrijving van de akten in de openbare registers. 
Verder is de notaris ook noodzakelijk voor het afhandelen van de financiële kant van de transactie. De koper, of diens hypotheekbank, moet de verschuldigde som immers tijdig, dat wil zeggen vóór het tekenen van de leveringsakte, naar de derdengeldenrekening van de notaris overschrijven.

Wat kan een notaris verder nog voor je doen?

Voor de zaken die we hierboven vermeld hebben zijn de diensten van een notaris noodzakelijk. Een notaris kan echter ook verder helpen bij het verkopen zelf. 

Hoewel hij of zij niet zo actief zal verkopen of reclame zal maken als een makelaar, kan een notaris je wel met raad en daad bijstaan. Hij of zij kan bijvoorbeeld ook een deel van het werk bij het verkopen van je overnemen, als je daarom vraagt. Daar hangt echter een prijskaartje aan vast. 

De notaris kan hiervoor immers een extra ereloon en gedane kosten aanrekenen, bijvoorbeeld voor het zorgen voor extra publiciteit rond de woning. Dit alles komt nog bovenop het wettelijke ereloon voor het verlijden van de akte. 
Een notaris is daarbij ook vaak goedkoper om in te schakelen dan een makelaar, aangezien een notaris met vaste tarieven werkt en een makelaar zelf zijn of haar tarieven kan kiezen. 

Wat kost een notaris?

Nu we ons een duidelijk beeld kunnen vormen van de taken en specialiteiten van de notaris, moeten we ons natuurlijk ook eens afvragen hoeveel de diensten van zo’n expert gaan kosten

Wat inleidende informatie over de notariskosten

Laten we eerst eens beginnen met het kijken naar het soort ereloon dat de notaris krijgt. 
Een makelaar kan zelf kiezen hoeveel hij vraagt voor zijn rol in de transactie maar een notaris heeft vaste tarieven. De gemiddelde tarieven van een notaris moeten zich volgens de wet bevinden tussen de 0.057% en de 4.56%. 

Net zoals de makelaar heeft de notaris dus een ereloon dat omgerekend wordt in een percentage. Bij de makelaar is dit een percentage op basis van de verkoopprijs. Bij de notaris worden de percentages ook berekend op basis van de verkoopprijs maar zit de situatie een beetje anders.
De notaris werkt immers volgens een degressieve schaal van percentages op de verkoopprijs. Dat betekent concreet dat het percentage zal afnemen bij een hogere aankoopprijs.

Wat zijn de notariskosten bij de verkoop van je huis?

De notariskosten bestaan concreet uit vijf onderdelen:

 • Het registratierecht.
 • Het ereloon.
 • De kosten van de overschrijving.
 • De administratieve kosten.
 • De btw.

Het ereloon van de notaris wordt berekend als een percentage van een betalingsschijf. Zoals we reeds hebben aangehaald zal dit percentage afnemen bij een hogere aankoopprijs. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een notaris bij een schijf van 17.500 EUR tot 30.000 EUR 2,28% ontvangt maar bij een schijf van 64.095 EUR tot 250.095 EUR slechts 0,57% ontvangt.

Verder komen er ook nog overschrijvingskosten (+-230 EUR) bij en de kredietkosten. De kredietkosten zijn echter enkel van toepassing als je een hypothecair krediet afsluit voor de aankoop van je woning.

Hoe bereken je de notariskosten?

Dit alles is natuurlijk een beetje veel om zelf accuraat te kunnen berekenen, alsook zou het waarschijnlijk erg veel tijd kosten om al deze gegevens uit te pluizen.

Gelukkig zijn er bepaalde websites waar je je gegevens kan invoeren en accurate schattingen kan ontvangen over de notariskosten bij jouw verkoop. 

Ontdek hoe je gemakkelijk zelf de notariskosten kan schatten.

Waarom zou je een notaris betrekken bij de verdere verkoop van je huis?


We hebben tot nu toe dus al ontdekt dat je niet om een notaris heen kan bij het verkopen van je huis. De notaris is namelijk een juridische expert die wettelijk betrokken moet zijn bij het proces, zoals bij het opstellen van bepaalde akten. 

De notaris kan echter ook advies geven en zelfs in jouw naam optreden om je huis te verkopen, een beetje zoals een makelaar dat zou doen. Natuurlijk zijn er wel enkele verschillen, alsook voor -en nadelen. 

Wat zijn de voor -en nadelen van een notaris in te huren bij het verkoopproces?


 • Zoals we al hebben vermeld, is een notaris een juridische expert met een schat aan kennis op vele gebieden, waaronder vastgoed. De hulp en het advies van zo’n expert kan een zeer grote meerwaarde betekenen bij de verschillende stappen van het proces. 
 • Een notaris gaat echter niet op dezelfde manier te werk als een makelaar. Waar een makelaar soms serieuze reclame kan maken voor je huis gaat een notaris niet zo actief te werk gaan. Daarom kan het soms lijken alsof je geen waar krijgt voor je geld.

Hoewel de notaris werkt volgens vaste tarieven, is dat bij deze extra diensten niet het geval. Dit valt buiten de wettelijk vastgelegde tarieven en het inhuren van een notaris voor deze diensten kan dus al snel een serieuze duit kosten.

Even samenvatten

 • Een notaris is dus een expert die steeds bij de verkoop van je huis betrokken zal zijn. De tarieven van een notaris liggen bij wet vast en zijn dus gemakkelijk in te schatten. 
 • De notaris zal vooral betrokken zijn in een transactionele rol maar kan ook ingehuurd worden in ruil voor verdere diensten. Deze gaan echter vaak een flinke som geld kosten, dus je weegt best zelf eens op voorhand de voor -en nadelen af. 

Indien je wat meer informatie wil over makelaars en wat deze voor jou kunnen betekenen, helpen we je graag verder. 

Indien je liever toch zelf je huis zou willen verkopen zonder de inmenging van een makelaar of een notaris en daar wat tips voor wil, kan je hier eens een kijkje nemen. 

Dit vind je misschien ook nuttigZit je nog met vragen over het verkopen van je huis? Wil je graag wat advies van een vastgoedexpert? Dan helpt het team van Oximo, de 1% makelaar je graag verder!

Gerelateerde artikels

Huis verkopen met Oximo: stappenplan

Wil je je huis verkopen? Ontdek in dit stappenplan van Oximo hoe dit precies verloopt. Zo ben jij perfect voorbereid op het verkoopproces!
Lees meer

Je huis verkopen na scheiding: hoe werkt dat?

Je kan je huis verkopen, je partner uitkopen of de woning houden in onverdeeldheid. Weeg de verschillende opties af en maak de juiste keuze.
Lees meer

Deze kosten betaal je bij de verkoop van een huis

Je huis verkopen brengt een aantal vaste kosten met zich mee. Denk maar attesten, notariskosten en de prijs van een online advertentie
Lees meer

Je huis verkopen via notaris of makelaar? Dit moet je weten

Twijfel je of je jouw huis wil verkopen via de notaris of via een makelaar? Ontdek hier alle verschillen en details!
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij