Het verschil tussen notarissen en vastgoedmakelaars?

vs 

Wat is het verschil en de relatie tussen Notarissen en Vastgoedmakelaars?
Als u een pand gaat verkopen, aankopen, huren of verhuren heeft u in principe drie keuzes: u schakelt een vastgoedmakelaar in, u doet het zelf of u doet wat meer zelf en schakelt alleen een notaris in. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee en op wat voor manieren hebben ze overeenkomsten en werken ze samen?

Prestige van de beroepsgroep en notaristarieven
Als er een beroepsgroep is in de maatschappij die veel respect geniet is het wel die van de notaris. Pas na 5 jaar rechtenstudie, een stage van 3 jaar en een vergelijkend examen met numerus clausus mag men zichzelf notaris noemen en toetreden tot het notarisambt. De notaris heeft zijn goede naam hoog te houden en bemiddelt al eeuwen tussen partijen.
De tarieven van notarissen op verkoop zijn vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Hier mag de notaris dus niet van afwijken. Deze tarieven variëren van 4,56% tot 0,057% en zijn sterk afhankelijk van de verkoopprijs. Een makelaar is vrijwel altijd duurder dan een notaris. Een makelaar vraagt tussen de 2 en 6 procent commissieloon aan de verkoper. De verkoper calculeert dat loon meestal in in de vraagprijs. De laatste jaren staan notaristarieven onder druk omdat er volgens critici geen sprake is van marktwerking. Een enkele notaris wijkt (met gevaar voor het mogen blijven dragen van de titel notaris) af van de standaardtarieven.

Transactionele rol notarissen?
Voor behoorlijk wat gerechtelijke zaken is het verplicht een notaris in te schakelen.  Het is niet verplicht om een immokantoor in te schakelen en voor veel zaken heeft de vastgoedmakelaar altijd weer een notaris nodig, bijvoorbeeld voor het opstellen van een authentieke akte. Veel mensen schakelen bij koop of verkoop van een pand een immokantoor in omdat dat gebruikelijk is of omdat ze dat gewend zijn. Maar dat is natuurlijk geen goede reden. Volgens makelaars heeft de notaris vooral een transactionele rol. Maar het spreekt voor zich dat vastgoedmakelaars zichzelf de grootste rol willen toebedelen als het gaat om verkoop of verhuur van een pand.

Makelaar verkoopt (meestal) actiever maar is duurder
Een makelaar zal actiever uw pand gaan verkopen. De hogere kosten liggen dus in het maken van reclame voor uw pand. Vaak is een fotosessie en opzoeken van informatie bij de prijs inbegrepen. De ene makelaar is de andere niet dus u kunt ook de pech hebben dat de vastgoedmakelaar vrijwel niks onderneemt.
Een notaris zal daarentegen niet actief reclame maken voor uw pand. Hij rekent extra voor informatie opzoeken. Sterker nog het is de notaris verboden door middel van prospectie verkoopopdrachten te werven. Voordeel van werken met een notaris is dat u waarschijnlijk geld bespaart maar nadeel is weer dat u extra tijd kost om het pand te verkopen.

Makelaar altijd afhankelijk van notaris: andersom geldt dit niet
De notaris bemiddelt bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en begeleidt zijn cliënten tot het ondertekenen van de notariële akte.
Een actieve discussie van de laatste jaren is dat makelaars en notaris met elkaar ruzieëen over wie de koopakte opstelt. De makelaar wil dit graag zelf doen
maar volgens de notaris ontbreekt het de makelaar aan voldoende juridische kennis in vergelijking tot de notaris.
Voor zowel notaris als makelaar geldt dat er geen bemiddelingsloon wordt berekend als het pand niet wordt verkocht. Bij de notaris is het echter wel van belang dat u in de gaten houdt welke kosten er extra worden gemaakt. Zonder verkoop worden deze kosten namelijk aan u doorberekend. Tot slot is de notaris alleen afhankelijk van de vastgoedmakelaar als de consument er zelf kiest om een makelaar in te schakelen. Andersom is de makelaar wel altijd afhankelijk van een notaris want bij wet is vastgelegd dat de verkoopakte door een notaris moet worden opgesteld.
 
Bron:
 http://blogeurope.billionhomes.com/wat-het-verschil-en-de-relatie-tussen-notarissen-en-vastgoedmakelaars/#more-475


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag