Huis verkopen in naam van een wilsonbekwaam persoon ?

Wat als je nu het huis wil verkopen in naam van een wilsonbekwame persoon? Mag je dat zomaar doen? Wat betekent dat zelfs, wilsonbekwaam zijn? Dat alles hebben we hier voor u opgesomd.

 • Wat is een wilsonbekwame persoon?
 • Wat is een voorlopige bewindvoerder en wanneer is die van toepassing?
 • Wat is een zorgvolmacht?
 • Personen met dementie
 • Minderjarigen

Wat is een wilsonbekwame persoon?


Onder wilsonbekwaamheid verstaat men de situatie wanneer iemand niet langer of nog niet in staat is om beslissingen te nemen over zijn of haar vermogen of persoon. 

Concrete voorbeelden van wilsonbekwame personen zijn:
 • Een persoon met dementie.
 • Een jongere met een mentale aandoening die meerderjarig wordt en die geen zelfstandige beslissingen kan maken. 

Zorgen voor iemand die wilsonbekwaam is, is vaak een moeilijke situatie waar veel bij komt kijken. Ook op juridisch vlak is het soms een uitdaging om de juiste antwoorden te vinden op je vragen.

Je mag enkel beslissingen maken voor een wilsonbekwaam persoon als je een volmacht hebt of een voorlopige bewindvoerder bent, maar zelfs dan blijft het een complex proces.

Wat is een voorlopige bewindvoerder en wanneer is die van toepassing?


Een voorlopige bewindvoerder is iemand die volgens de wet gemachtigd is om voor een wilsonbekwame persoon beslissingen te maken. 

Dit is een maatregel ter bescherming van de persoon die wilsonbekwaam verklaard is, aangezien er soms misbruik wordt gemaakt van kwetsbare personen door derden. 

Men kan een voorlopige bewindvoerder echter niet in elke situatie aanstellen. Het is ook niet zo dat een persoon als wilsonbekwaam gezien kan worden gewoon omdat hij of zij ouder wordt, bijvoorbeeld. 

Vooraleer iemand wilsonbekwaam verklaard kan worden, moeten er duidelijke tekenen zijn van:
 
 • Wankele geestestoestand
 • Handicap 
 • Vermindering van geheugen en concentratie
 • De ziekte van Alzheimer
 • Dementie
 • Bewustzijnsverlies 
 • Coma, etc. 

Zelfs wanneer men kan spreken van duidelijke tekenen hangt het nog steeds erg af van situatie tot situatie of een persoon werkelijk als wilsonbekwaam gezien kan worden.

Wie kan er allemaal het initiatief tot voorlopige bewindvoering nemen?

 • De te beschermen persoon zelf
 • Familieleden van de persoon
 • vrienden of kennissen 
 • De directeur of het personeel van het rustoord waar de persoon in verblijft
 • Huwelijkspartner
 • Levenspartner
 • Huisdokter
 • De procureur des konings
 • Iedere belanghebbende

De Vrederechter van de verblijfplaats van de wilsonbekwame persoon is ook de enige die bevoegd is om de voorlopige bewindvoering in te voeren.

Indien je wat meer informatie wil over de precieze stappen van de procedure verwijzen we je graag door naar de juiste expert.

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht kan men een beetje zien als een beperkte variant van de voorlopige bewindvoering. 

Bij een volmacht gaat de wilsonbekwame persoon zijn of haar wilsonbekwaamheid anticiperen en de bevoegdheid aan één of meerdere personen geven om specifieke beslissingen te maken over zijn of haar vermogen. 

Om dit te mogen doen, moet de persoon in kwestie op het moment dat hij of zij de bevoegdheid geeft nog aantoonbaar wilsbekwaam en dus “helder” zijn. 

Wil je graag wat meer informatie over volmachten? Dan verwijzen we je graag door.

Enkele specifieke gevallen

Nu je wat meer informatie hebt over volmachten en bewindvoeringen en hoe ze de wilsonbekwame naaste kunnen beschermen, zullen we even wat vaak voorkomende gevallen bekijken.  

Personen met dementie

Zorgen voor een naaste met dementie is nooit gemakkelijk en de details van de situatie hangen erg af van persoon tot persoon. 

Om die personen te beschermen is het vaak aangewezen, zoals we al hebben aangetoond, om een volmacht of een voorlopige bewindvoering te verkrijgen. Natuurlijk hangt dit erg af van de helderheid van de persoon in kwestie, zeker bij het verkopen van een huis. 

Huis verkopen van een naaste met dementie

Bij de verkoop van het huis kan de notaris de eigenaar met dementie aanspreken en beslissen of die persoon nog in staat is om een volmacht te geven aan een naaste of onder voorlopige bewindvoering gesteld moet worden.

Het huis van een wilsonbekwame persoon kan echter enkel maar in de hoogste nood verkocht worden. De wetgeving wil dat woning, meubels en persoonlijke aandenkens zo lang mogelijk in het bezit van de persoon in kwestie blijven. 
Wanneer kan je het huis dan wel verkopen?

 • Als de oudere nooit meer naar huis komt.
 • Wanneer de woning in slechte staat verkeert en niet meer verhuurd of gerenoveerd kan worden.
 • Als de verkoop de medische kosten en verblijfkosten van de oudere in de zorginstelling moet bekostigen.

De verkoop van het huis van de persoon met dementie zal vaak openbaar zijn, aangezien dit volgens de wet het meeste zal opbrengen voor hem of haar. Het huis zal eerst geschat worden door een onafhankelijke vastgoedexpert voor de openbare verkoop.

De bewindvoerder kan echter ook aan de Vrederechter vragen om de woning uit de hand te verkopen als blijkt dat dit beter is.  

Minderjarigen

Minderjarigen worden volgens de wet opgedeeld in 3 fases, elk met een bepaald niveau van autonomie. Hoe later de fase, hoe beperkter de inspraak van de ouders.
 • Fase 1 is van toepassing tot het kind 12 jaar wordt. In deze fase mogen enkel de ouder of voogd toestemming geven, bijvoorbeeld voor een medisch onderzoek.

 • Fase 2 is wanneer de jongere tussen de 12 en 16 jaar is. In deze fase is zowel de toestemming van de voogd als de toestemming van de jongere vereist. 
 • Fase 3 is van toepassing vanaf de jongere 16 is. Vanaf 16 jaar kan enkel de jongere nog toestemming geven. Zij beslissen volledig zelfstandig.

De uitzondering zijn jongeren die meerderjarig worden maar wilsonbekwaam zijn door toedoen van een handicap.

Deze jongeren kunnen, afhankelijk van hun helderheid, een volmacht of een bewindvoering geven aan hun voogd of iemand anders, afhankelijk van het oordeel van de Vrederechter

Links die misschien nuttig kunnen zijn voor jouWil je graag wat meer informatie over je opties bij het verkopen van je huis? De vastgoedexperten van Oximo helpen je graag verder!

Gerelateerde artikels

Huis verkopen met Oximo: stappenplan

Wil je je huis verkopen? Ontdek in dit stappenplan van Oximo hoe dit precies verloopt. Zo ben jij perfect voorbereid op het verkoopproces!
Lees meer

Je huis verkopen na scheiding: hoe werkt dat?

Je kan je huis verkopen, je partner uitkopen of de woning houden in onverdeeldheid. Weeg de verschillende opties af en maak de juiste keuze.
Lees meer

Deze kosten betaal je bij de verkoop van een huis

Je huis verkopen brengt een aantal vaste kosten met zich mee. Denk maar attesten, notariskosten en de prijs van een online advertentie
Lees meer

Je huis verkopen via notaris of makelaar? Dit moet je weten

Twijfel je of je jouw huis wil verkopen via de notaris of via een makelaar? Ontdek hier alle verschillen en details!
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij