Huurgarantiefonds treedt volgend jaar in werking

Het huurgarantiefonds dat ervoor moet zorgen dat verhuurders hun huurgeld blijven ontvangen en wanbetalers niet meteen met een uithuiszetting geconfronteerd worden, zal in de loop van 2013 in werking treden.     
 
Het stelsel zal dit jaar nog aan de Vlaamse regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Dat antwoordde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche op een vraag van Vlaams parlementslid Patricia De Waele.

Eén van de kwesties die op dit moment nog voorligt, is of er geopteerd moet worden voor een vrijwillige toetreding of voor een verplichte toetreding op basis van een veralgemeende bijdrage. Zowel de stakeholders (het AES, de huurdersbonden, VVSG, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters), als de minister zelf zijn voorstander van een fonds gebaseerd op basis van een verplichte, algemene bijdrage. "Op die manier is er sprake van risicospreiding en zijn alle huurders en verhuurders gedekt door het nieuwe premiestelsel", aldus Van den Bossche.

Het invoeren van een verplichte algemene bijdrage, gekoppeld aan de verplichte registratie van het woninghuurcontract, is echter slechts mogelijk na de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming. Daarom zal ervoor gekozen worden om in een eerste fase het fonds uit te bouwen op basis van een vrijwillige toetreding door de verhuurders. Hoe groot de bijdragen precies zullen zijn, wordt op dit ogenblik nog onderzocht.

Voor de vastgoedmakelaars hebben beide systemen – vrijwillig en verplicht – voor- en nadelen. BIV-voorzitter Luc Machon: "Als het gaat om een vrijwillige bijdrage dreigt het fonds snel opgedroogd te raken en riskeert een verhuurder strenger beoordeeld te worden door de vrederechter in geval hij beslist heeft zich niet aan te sluiten bij het fonds."

Wat daarentegen een verplichte bijdrage betreft, moet erover gewaakt worden dat de eigenaar voldoende balans ervaart tussen de bijdrage en de geboden zekerheid, om te vermijden dat de bijdrage als een rendementsbeperking en een lastenverzwaring wordt ervaren en bijgevolg tot een verdere afstoting van panden op de private huurmarkt leidt.     

Bron:
https://www.6minutes.be/Artikel.aspx?ArtikelID=24324&RubriekID=9&UserID=9&ab=62961

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons