Huurgarantiefonds treedt volgend jaar in werking

Het huurgarantiefonds dat ervoor moet zorgen dat verhuurders hun huurgeld blijven ontvangen en wanbetalers niet meteen met een uithuiszetting geconfronteerd worden, zal in de loop van 2013 in werking treden.     
 
Het stelsel zal dit jaar nog aan de Vlaamse regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Dat antwoordde Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche op een vraag van Vlaams parlementslid Patricia De Waele.

Eén van de kwesties die op dit moment nog voorligt, is of er geopteerd moet worden voor een vrijwillige toetreding of voor een verplichte toetreding op basis van een veralgemeende bijdrage. Zowel de stakeholders (het AES, de huurdersbonden, VVSG, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters), als de minister zelf zijn voorstander van een fonds gebaseerd op basis van een verplichte, algemene bijdrage. "Op die manier is er sprake van risicospreiding en zijn alle huurders en verhuurders gedekt door het nieuwe premiestelsel", aldus Van den Bossche.

Het invoeren van een verplichte algemene bijdrage, gekoppeld aan de verplichte registratie van het woninghuurcontract, is echter slechts mogelijk na de bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming. Daarom zal ervoor gekozen worden om in een eerste fase het fonds uit te bouwen op basis van een vrijwillige toetreding door de verhuurders. Hoe groot de bijdragen precies zullen zijn, wordt op dit ogenblik nog onderzocht.

Voor de vastgoedmakelaars hebben beide systemen – vrijwillig en verplicht – voor- en nadelen. BIV-voorzitter Luc Machon: "Als het gaat om een vrijwillige bijdrage dreigt het fonds snel opgedroogd te raken en riskeert een verhuurder strenger beoordeeld te worden door de vrederechter in geval hij beslist heeft zich niet aan te sluiten bij het fonds."

Wat daarentegen een verplichte bijdrage betreft, moet erover gewaakt worden dat de eigenaar voldoende balans ervaart tussen de bijdrage en de geboden zekerheid, om te vermijden dat de bijdrage als een rendementsbeperking en een lastenverzwaring wordt ervaren en bijgevolg tot een verdere afstoting van panden op de private huurmarkt leidt.     

Bron:
http://www.6minutes.be/Artikel.aspx?ArtikelID=24324&RubriekID=9&UserID=9&ab=62961


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag