Welke verzekeringen moeten mede-eigenaars afsluiten?

Gevolgen van bepaalde ongevallen of incidenten, zowel wat het gebouw als de aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars betreft, kunnen zeer aanzienlijk zijn. Het is daarom sterk aanbevolen om bepaalde specifieke verzekeringen af te sluiten.

Drie soorten polissen worden aanbevolen: een woningverzekering (ook wel “globale” verzekering genoemd), een aansprakelijkheidsverzekering voor de syndicus en een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel, de mede-eigendomsraad en de boekhouder.

De woningverzekering

Deze polis heeft betrekking op materiële schade veroorzaakt door brand, waterschade, blikseminslag, explosie, hagel of een aardbeving. Ze wordt onderschreven door de vereniging van mede-eigenaars, die de status van verzekeringnemer heeft. Deze verzekering dekt zowel de aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaren als de eigenaars zelf.

De huurders zijn daarentegen niet gedekt; zij moeten zelf een verzekering afsluiten om brand- en waterschade te deken.

De polis geldt zowel voor de gemeenschappelijke als voor de verhuurde delen en moet het gebouw als geheel bestrijken, rekening houdend met bijgebouwen en garages. De inboedel is niet mee verzekerd. Dat kan – maar moet niet – via een aparte polis.

De beslissing om een dergelijke verzekering af te sluiten, wordt genomen tijdens de algemene vergadering van mede-eigenaars en de premie wordt logischerwijs door hen betaald. Het is dan aan de curator om te bepalen hoeveel door elk, in verhouding tot hun aandelen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De wet schrijft voor dat elke syndicus, al dan niet beroepshalve, een aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten die de uitoefening van diens taken dekt. Gaat het om een onbetaald mandaat uitgeoefend door een niet-professionele mede-eigenaar, zal deze verzekering worden betaald door de vereniging van mede-eigenaars.

Er bestaan nog andere polissen. Indien de mede-eigenaar personeel in loondienst heeft, bestaat de verplichting om een verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen en voor ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Tijdens de algemene vergadering kan ook besloten worden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de leden van de mede-eigendomsraad en voor de boekhouder.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag