Zo betaalt u minder registratiebelasting

Wie zijn pas gekochte woning doorgedreven energiezuinig maakt, wordt daar fiscaal voor beloond. Sinds 1 juni betalen bijna 1.000 Vlamingen zo minder registratierechten.
 
Sinds juni vorig jaar zijn de registratierechten - de belasting op de aankoop van een onroerend goed - in Vlaanderen hervormd. Voor de aankoop van de enige gezinswoning betaalt u voortaan 7 procent verkooprechten, en niet langer 5 of 10 procent naargelang het kadastraal inkomen van de woning (het zogenaamde klein en groot beschrijf).
 
Kost uw woning maximaal 200.000 euro - of 220.000 euro in een aantal kernsteden en gemeenten - dan betaalt u nog minder belastingen. Op de eerste schijf van 80.000 euro worden geen verkooprechten geheven, wat u een korting van 5.600 euro oplevert. Voor een woning van 195.000 euro betaalt u dus maar 8.050 euro registratiebelasting in plaats van 13.650 euro.
 
Om recht te hebben op die voordelige 7 procent registratiebelasting moet u er zich in de aankoopakte wel toe verbinden dat u binnen de twee jaar na het verlijden van de akte in het huis of appartement gedomicilieerd bent.
Zonnepanelen
 
Bent u van plan om grondig te renoveren en zo uw gezinswoning energiezuiniger te maken, dan wordt u daar fiscaal voor beloond en zakt het belastingtarief op de aankoopsom van 7 naar 6 procent. Tussen 1 juni 2018 en eind maart 2019 maakten al 946 Vlamingen gebruik van dat verlaagd tarief .
 
U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aankoop moet door een natuurlijke persoon gebeuren (of meerdere natuurlijke personen) en niet door een rechtspersoon of vennootschap. Het moet ook gaan om de aankoop van een gezinswoning. U moet er dus zelf gaan wonen. Bovendien moet u de woning in volle eigendom aankopen: blote eigendom of vruchtgebruik volstaan niet. U mag ook nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Tussen haakjes: deze eerste vier voorwaarden gelden ook om de hierboven vernoemde 7 procent te krijgen.
 
Ten slotte, en daar draait het hier vooral om, moet u een ingrijpende energetische renovatie doorvoeren. Daarbij volstaat het niet om hoogrendementsglas en wat isolatie te plaatsen. U moet binnen de vijf jaar minstens 75 procent van de buitenschil van uw woning (na)isoleren, de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen en een ventilatiesysteem plaatsen in combinatie met een hernieuwbare energietechniek, zoals zonnepanelen. Voor de start van de werken moet u ook een bouwaanvraag of melding indienen.
6 %
Verlaagd tarief
Wie zijn nieuw gekochte woning energiezuinig maakt, betaalt maar 6 procent registratierechten.
 
Om er zeker van te zijn dat uw woning na de werken voldoende energiezuinig is, moet u binnen de vijf jaar een EPB-attest kunnen voorleggen aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat attest, dat wordt opgemaakt door een verslaggever, geeft aan of uw gerenoveerde woning voldoet aan de minimumnormen voor isolatie, energiezuinigheid en ventilatie.
 
Ook hier kunt u bij een woning onder 200.000 euro - of 220.000 euro in een aantal kernsteden en gemeenten - genieten van de rechtenvermindering. U betaalt dus niet alleen 6 procent registratiebelasting, maar ook geen belasting op de eerste schijf van 80.000 euro, wat bij dit verlaagd tarief goed is voor een korting van 4.800 euro. We nemen opnieuw het voorbeeld van de gezinswoning van 195.000 euro: u betaalt dan 6.900 euro aan verkooprechten, in plaats van 11.700 euro.
 
U moet wel binnen de vijf jaar verhuizen om het voordelige tarief van 6k procent registratiebelasting te krijgen. Als achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, zijn een aantal scenario’s mogelijk. Hou in het achterhoofd dat u zal moeten opleggen en een boete betalen als u te weinig belastingen betaald hebt.
→ Scenario 1: u hebt niet tijdig gerenoveerd of niet tijdig het EPB-attest ingeleverd én u bent niet verhuisd binnen de termijn van vijf jaar.
 
‘Dan kunt u geen enkel verlaagd tarief behouden’, legt Kris De Sagher, de communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Belastingdienst, uit. ‘U zult dus bij de al betaalde rechten van 6 procent 4 procentpunt moeten bijleggen om aan 10 procent te komen, vermeerderd met een belastingverhoging van 20 procent op de bij te betalen rechten. De eventueel toegekende extra korting van 4.800 euro gaat ook verloren en moet dus bijgepast worden, ook vermeerderd met een belastingverhoging van 20 procent op dat bedrag.’
→ Scenario 2: u hebt wel binnen de vijf jaar gerenoveerd, maar u hebt zich niet op tijd ingeschreven in het bevolkingsregister.
 
‘Ook dan kan geen enkel verlaagd tarief behouden blijven, en geldt dezelfde procedure’, zegt De Sagher.
→ Scenario 3: u hebt niet tijdig gerenoveerd of het EPB-attest niet op tijd afgeleverd, maar u bent wel binnen de twee jaar ingeschreven in het bevolkingsregister.
 
‘U voldoet dus niet aan een van de voorwaarden voor het verlaagd tarief van 6 procent, maar omdat u binnen de twee jaar na de aankoop van het pand er bent gaan wonen, hebt u wel recht op het tarief van 7 procent. Bij de al betaalde rechten van 6 procent moet dan 1 procentpunt worden bijbetaald, vermeerderd met een belastingverhoging van 20 procent op de bij te betalen rechten’, legt De Sagher uit. ‘De eventueel toegekende extra korting van 4.800 euro wordt dan wel aangepast naar een korting van 5.600 euro.’
Lees meer
 
    netto
    Wat is het interessantst: renoveren of afbreken en heropbouwen?
    netto
    Welke lening kiezen voor welke verbouwingswerken?
    netto
    Zo maakt u van uw oude woning een passiefhuis
    netto
    Zo schat u de kosten van een renovatie realistisch in
    Woont u in een energieverslindend huis?
 
Wat als u een woning koopt, maar pas nadien beslist om ze energetisch te renoveren? Kunt u dan nog aanspraak maken op het verlaagde tarief van 6 procent? ‘Ja, onder de vorm van een terugbetaling, die u bij de Vlaamse Belastingdienst kunt vragen. Als u bij de aankoop van de enige gezinswoning eerst 7 procent registratiebelasting betaalde, kunt u dus een verzoek tot teruggave van 1 procentpunt indienen. Let wel: de voorwaarde blijft altijd - eenmaal het tarief van 6 procent werd toegepast, hetzij dadelijk, hetzij via een teruggave - dat de koper binnen de vijf jaar na de aankoopakte een EPB-attest en een inschrijving neemt op het adres van de aangekochte woning. Die termijn begint altijd te lopen bij het verlijden van de akte, zelfs al wordt pas later beslist over te gaan tot een ingrijpende energetische renovatie. In de praktijk is er dus minder tijd om die uit te voeren als de koper dat pas later beslist.’
 
Nog dit: wie zijn woning heel energiezuinig maakt, kan nog een extra belastingvoordeel krijgen. Als uw woning een E-peil van minder dan E90 haalt, krijgt u vijf jaar lang een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing, de jaarlijkse belasting die u op uw vastgoed betaalt. Wie E60 of lager haalt, betaalt gedurende vijf jaar geen onroerende voorheffing.
 
Bereken hoeveel registratiebelasting u betaalt met onze tool op www.tijd.be/registratiebelasting

Bron
De Tijd

Gerelateerde artikels

Welke nieuwe woonvorm past het best bij jou?

We springen steeds creatiever om met onze manier van wonen. Uit noodzaak, uit overtuiging of gewoon omdat we wel eens wat anders willen. Maar wat zijn nu de belangrijkste en opmerkelijkste nieuwe woonvormen? Hier lees je alles over cohousing, flexwonen, hamsterhuren en nog veel meer.
Lees meer

8 vragen die je je moet stellen alvorens je volgende huis te kopen!

Zoek je het huis van je dromen. Dan moet je koopjes kunnen herkennen en weten wat je financieringsmogelijkheden zijn. Dit zijn de 8 vragen die je jezelf moet stellen om je ideale huis te vinden.
Lees meer

Wanneer ben je te oud om te lenen voor een huis?

Ook op latere leeftijd wil je misschien wel een hypothecaire lening aangaan voor het bouwen of verbouwen van een woning of voor de aankoop van een tweede verblijf. Maar zijn er leeftijdsgrenzen waarmee je rekening moet houden en waarboven je geen lening meer krijgt?
Lees meer

Hoe breng je een geldig bod uit?

Ben je op je droomwoning gebotst? Dan breng je maar beter zo snel mogelijk een schriftelijk bod uit. Je wil je droomwoning niet missen, toch? Zeker nu, beslissen heel wat kopers sneller dan ooit, dus treuzel niet. Hoe je een geldig bod uitbrengt? Wij zetten even een aantal zaken voor je op een rijtje.Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons