Zijn huisdieren voortaan altijd welkom in een huurhuis?

Enkele tijd geleden kon je in de pers lezen dat je huurders voortaan een huisdier zouden mogen houden. Maar is deze informatie wel correct? Moet je nu inderdaad aanvaarden dat je huurders een hond of kat hebben?

De meeste verhuurders zijn er niet echt voorstander van dat hun huurder huisdieren houdt in de woning die ze verhuren. Zo’n dier kan nu eenmaal schade toebrengen aan het pand. Bovendien kunnen ze wel wat hinder veroorzaken voor buren. Maar kan je als verhuurder je huurder nog een verbod opleggen om een huisdier te houden?

Er verandert nauwelijks iets

Ondanks wat er in de pers stond is er niet echt veel veranderd. Zo kwam er bijvoorbeeld geen nieuwe wettelijke regeling die zegt dat een huurder voortaan wel degelijk huisdieren mag houden. Het enige wat er gebeurde was dat minister Weyts met de organisatie ‘Verenigde Eigenaars’ overeenkwam dat zij de modelclausule rond huisdieren in hun huurcontract licht zouden aanpassen. De ganse heisa in de pers was dan ook op zijn zachtst gezegd ‘overdreven’.

Een absoluut verbod opnemen?

Je kan als verhuurder in de huurovereenkomst je huurder dus nog altijd verbieden om een huisdier te houden. Weet wel dat de kans reëel is dat bij een discussie voor de rechtbank de rechter zo’n clausule ongeldig zal verklaren. Heel wat rechters zijn namelijk van mening dat zo’n verbod strijdig is met het recht op eerbiediging van het privéleven van je huurder.

Wil je toch een absoluut verbod opnemen motiveer dan in het huurcontract waarom je dat doet. Zo kan je er bv. op wijzen dat het reglement van inwendige orde binnen het appartementsgebouw waarbinnen je verhuurt het houden van huisdieren verbiedt.

Je kan er ook bv. op wijzen dat je woning of appartement niet geschikt is voor huisdieren omwille van de luxueuze en delicate bouwmaterialen die werden gebruikt, omwille van de inrichting van de tuin, omwille van de beperkte ruimte die er is binnen het verhuurde pand enz.

Toestemming vragen

Je kan in het huurcontract ook een bepaling zetten dat je huurder je toestemming moet vragen vooraleer hij een huisdier mag houden. Zo’n bepaling is vaak al van aard om je huurder de vraag maar niet te doen stellen.

Vraagt je huurder het toch, dan kan je die toestemming niet zomaar weigeren. Je kan dat wel doen als je woning of appartement niet geschikt is om huisdieren te houden of als het houden van huisdieren bv. verboden wordt in het gebouw waarbinnen je verhuurt. Ook als het gaat om een hinderlijk huisdier (bv. een zeer grote hond in een klein appartement) kan je weigeren om op de vraag in te gaan.

Er is schade

Als het huisdier van je huurder schade veroorzaakt aan je pand kan je vragen dat je huurder deze schade vergoedt. Zorg er wel voor dat je over een omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving beschikt zodat je de schade kan aantonen.

Zet in het huurcontract verder een bepaling dat je bij schade of bij klachten van je buren het recht hebt om terug te komen op je eventuele toestemming om een huisdier te houden.

Bron
Investr

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons