Woningprijzen België moeten 10% dalen

Het ratingbureau Fitch gaat er van uit dat de Belgische woningprijzen met 10 procent moeten dalen. Net vandaag stellen Century 21 en ERA, de twee grootste ketens van vastgoedmakelaars, dat de prijzen in de eerste zes maanden van dit jaar stabiliseren.

Het ratingbureau Fitch laat weten dat het, net als vorig jaar, er van uitgaat dat Belgische woningen 10 procent zijn overgewaardeerd. De verwachting van Fitch is in 2012 niet uitgekomen. Vorig jaar stegen de prijzen van huizen met 2,7 procent. Die van appartementen met 3,3 procent. Met een inflatie van 2,9 procent kon men toe spreken van een stabilisatie van de prijzen.

Een panel van 13 experten, geraadpleegd door De Tijd in april, ging er van uit dat de prijsstijging in 2013 tot stilstand zou komen. De prijzen van appartementen (-0,3 procent) en woonhuizen (-0,7 procent) in Vlaanderen zouden in 2013 niet meer stijgen. Villa's zouden zelfs 4,4 procent goedkoper worden. Bij een verwachte inflatie van 1 procent is veel vastgoed dan ook niet meer waardevast. Het was van de jaren tachtig geleden dat de woningprijzen in ons land nog zijn gedaald.

Gestabiliseerd
Van een daling met 10 procent in 2013, is op dit ogenblik weinig te merken. In de eerste jaarhelft zijn de prijzen van de woningen gestabiliseerd. Dat stellen zowel Century 21 als ERA, de twee belangrijkste ketens van residentiële vastgoedmakelaars in ons land. De markt doet het volgens hen zelfs iets beter dan ze begin dit jaar zelf hadden verwacht.

Century 21 is voorzichtig positief. Begin dit jaar ging Century 21 er nog van uit dat de prijzen dit jaar met 2 procent zouden dalen. Dat is vooralsnog dus niet het geval.

‘Er zijn wel belangrijke verschillen tussen de vastgoedcategorieën: de gemiddelde nationale verkoopprijs voor appartementen steeg bij Century 21 met 4 procent. Voor huizen daalden ze met 4 procent. De gemiddelde verkoopprijs voor gronden steeg licht met 0,60 procent’, stelt Mathieu Verwilghen, general manager van Century Benelux.

Er zijn bij Century 21 sterke regionale prijsverschillen vast te stellen: de gemiddelde verkoopprijs voor een appartement in Vlaanderen daalde tijdens het eerste semester met 5 procent, daar waar deze in Wallonië (+16 procent) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk steeg (+12,5 procent), t.o.v. de eerste zes maanden in 2012. Voor huizen was er in Vlaanderen een prijsdaling met 5 procent, in Wallonië bedroeg de terugval 2 procent en in Brussel 9 procent. ERA heeft nog geen cijfers per regio. Het is dan ook delicaat om al te verregaande conclusies over algemeen dalende prijzen in Vlaanderen te formuleren.

Financiering
‘De eerste jaarhelft is inderdaad beter dan verwacht. In mei zagen we bij ERA op jaarbasis een stijging van de prijzen met 1 procent voor huizen en met 3,5 procent voor appartementen. De prijs van het gemiddeld huis steeg van 229.000 euro naar 232.000 euro, die van appartementen van 174.000 naar 179.000 euro’, stelt Iain Cook, gedelegeerd bestuurder van ERA België.

Cook benadrukt dat er weinig woningen boven de 350.000 euro worden verkocht en dat in dat marktsegment de prijzen nog steeds zwaar onder druk staan. Ook het segment tot 200.000 euro presteert relatief zwak. Mensen die vroeger aan de bak kwamen in dat marktsegment, vinden vandaag geen financiering, zeker als ze zelf niet 30.000 à 40.000 euro kunnen inbrengen.

Woningen staan minder lang te koop bij Century 21. 'Er was een daling van het gemiddeld aantal dagen met gemiddeld 13 procent. Gronden kennen hier de sterkste daling (-25 procent), maar ook appartementen (-10 procent) en huizen (-4 procent) stonden minder lang te koop in het eerste halfjaar van 2013', aldus Verwilghen.

‘Wat juist geprijsd staat, geraakt snel verkocht, meestal binnen de 90 dagen. Wat te duur is geprijsd, geraakt niet verkocht. Het verschil tussen de vraagprijs en de effectieve verkoopprijs bedraagt 8,5 voor woningen en 8 procent voor appartementen', stelt Iain Cook.

Zware overwaardering
Century 21 zag in de eerste zes maanden een stijging van het aantal transacties in haar kantoren met 16 procent. Begin dit jaar was nog een daling van 6 procent voor 2013 voorspelt. ERA zag tot mei een stabilisatie van het volume, net als in 2012. In 2012 noteerde Century een daling met 8 procent.

Recent herhaalde Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, dat de Belgische woningen met zo'n 15 procent zijn overgewaardeerd.

The Economist ziet volgens sommige criteria in België een zware overwaardering tot ruim 60 procent.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag