Welk btw-regime voor aan- of verkoop?

Wanneer je een huis koopt, moet je doorgaans registratierechten betalen, in de volksmond ook wel 'schrijfgeld' genoemd. Die bedragen 10 % in Vlaanderen en 12,5 % in het Brussels Gewest en Wallonië. Maar als je een nieuwe woning wil kopen, dan hangt het van de verkoper af of dat al dan niet met toepassing van het btw-regime (21 %) is. De verkoper heeft dus de keuze om die nieuwe woning met btw te verkopen, tenzij hij er beroepshalve toe verplicht is. Hoe zet je dergelijke afspraken op papier? Met ons gratis typedocument! Eerst overlopen we samen met advocatenkantoor Monard-D'Hulst de belangrijkste punten.

Btw-regime voor 'nieuwe' woningen
De keuze om al dan niet met toepassing van het btw-regime te verkopen, moet uitdrukkelijk in de onderhandse verkoopovereenkomst vermeld worden. Het btw-regime is enkel van toepassing op nieuwe woningen.

Wat is 'nieuw'?
De ouderdom van een pand wordt bepaald door de eerste ingebruikneming. Dat is de datum waarop zij voor de eerste maal bewoond of gebruikt werd voor beroepsdoeleinden of privégebruik. Een woning is 'nieuw' wanneer ze uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd. Wanneer de koper btw betaalt, is hij geen registratierechten voor het gebouw meer verschuldigd. Registratierechten blijven wel nog verschuldigd op de bouwgrond. - ecohuis[ Foto: ecohuis ]Wanneer de koper btw betaalt, is hij geen registratierechten voor het gebouw meer verschuldigd. Registratierechten blijven wel nog verschuldigd op de bouwgrond.

Registratierechten
Wanneer de koper btw betaalt, is hij geen registratierechten voor het gebouw meer verschuldigd. Registratierechten blijven wel nog verschuldigd op de bouwgrond. Indien het gaat om een nieuwe woning onder het btw-stelsel (bijvoorbeeld sleutel-op-de-deurwoningen) moet je op de grond 10 % registratierechten betalen en op de woning (de constructie) 21 % btw als je hiervoor kiest.

Uitzondering!
Vanaf 1 januari 2011 heft België op aandringen van de Europese Commissie niet langer 10 % registratierechten op de grond bij een nieuwbouwflat, maar ook 21 % btw. Vanaf 1 januari 2011 is de verkoop van een nieuw gebouw volledig onderworpen aan btw. Niet alleen op het gebouw, maar ook op de bijhorende grond is er dan btw verschuldigd (21 %).

De verkoop van een terrein (met een nieuw gebouw) is niet meer onderworpen aan registratierechten. Wel dienen hiervoor drie cumulatieve voorwaarden vervuld te zijn: - er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw; - de grond en het gebouw worden door ééndezelfde persoon verkocht; - de grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen. 

Als niet aan deze drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, betaal je gewoon registratierechten op de aankoop van het terrein. 

Bron:
Livios.be


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag