Wat is de Wet-Breyne?


De Wet Breyne is de woningbouwwet uit 1971 en poogt de bouwer van een huis en de koper op verschillende vlakken bescherming te geven. Hoewel de wet in 1993 is bijgewerkt is het kader van de wet is al erg oud en volgens critici aan grondige vernieuwing toe. De wet is ontstaan doordat malafide bouwbedrijven in de jaren zestig veel fraude pleegden met nieuw te bouwen woningen.
 
Kritiek op de wet
Als de koper contractueel beroep doet op meerdere aannemers is de wet niet van toepassing.
Tegenwoordig is het vinden van aannemers steeds makkelijker daarom is deze bepaling volgens critici niet meer van deze tijd. Ook als de bouw zich beperkt tot gesloten ruwbouw is de wet niet van toepassing. Het probleem daarvan is dat de koper dus niet alleen gesloten ruwbouw kan laten opleveren om vervolgens het werk zelf af te maken.
 
Althans, dit kan wel maar dan kan hij geen aanspraak maken op de bepalingen in de wet Breyne. Andere kritiek is dat bouwbedrijven soms schermen met deze wet als verkoop-instrument. Men spreekt dan van een goede bescherming van de koper terwijl de wet in sommige gevallen niet eens van toepassing is.
 
Laat de wet Breyne altijd van toepassing zijn op de overeenkomst
Ook als de wet niet vanzelf van toepassing is op de overeenkomst kunnen beide partijen in de overeenkomst op laten nemen dat de wet toch op het contract van toepassing is. Daarmee zijn beide partijen verzekerd van een naleving van de verplichtingen.
 
De wet Breyne houdt verder in:
• Er mag een maximum voorschot worden gevraagd van 5%
• Er is een strenge informatieplicht van aannemer naar koper over zijn plichten, kosten en rechten
• De aannemingsovereenkomst moet verplicht een aantal punten vermelden zoals de identiteit van de eigenaar van de bouwgrond, de uitgiftedatum van de stedenbouwkundige vergunning en aanvullende voorwaarden, de totale kostprijs, beschrijving van de oplevering en een uitvoerings- en aanvangstermijn.
• Tussen de voorlopige en definitieve oplevering moet minstens één jaar vervat liggen
• Bij toepassing van de prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van de ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren
• De aannemer moet een borg stellen die overeenstemt met 5 % van de totale waarde van de woning. Het bewijs hiervan moet de aannemer binnen de 30 dagen aan de bouwheer overhandigen.
 
Vergelijk en let op de opleverdatum
Tot slot is het aan te raden goed de verschillende aannemers en bouwfirma’s te vergelijken. Ook is het aanbevolen om de stukken door een notaris te laten beoordelen. Er is vaak een lastenboek met meerkosten beschikbaar. Kijk goed in dit boek en verzeker uzelf ervan dat alles wat u verwacht geleverd te krijgen ook daadwerkelijk bij de prijs is inbegrepen.
 
Een gemiddelde doorlooptijd voor de bouw van een woning is 6-8 maanden. Bij grotere projecten duurt dit (vreemd genoeg) vaak langer omdat de aannemer dan het personeel zal laten rouleren tussen de verschillende panden.
Als oplevering veel langer duurt volgens contract dan kunt u proberen af te dingen dat de oplevering sneller zou moeten gaan. Let op dat er altijd een boeteclausule in het contract moet staan indien er een te late oplevering is.
 
Deze clausule voorziet in het vergoeden van de kosten die de koper moet maken als hij nog niet in zijn woning kan op het moment dat hij dit had verwacht.
 
Bron:
http://blogeurope.billionhomes.com/wat-de-wet-breyne/#more-908


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag