Waarop letten bij de aankoop van een assistentiewoning.

U overweegt een assistentiewoning te kopen als belegging, om eventueel nadien te bewonen of om onmiddellijk zelf te bewonen. Waarop moet u letten?

De assistentiewoning is erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid of zal een erkenning aanvragen. Dit wil zeggen dat de assistentiewoning aan bepaalde wettelijke regels voldoet. De uitbater van de groep assistentiewoningen kan u volgende bewijsstukken voorleggen:
 - een kopie van het erkenningsbesluit (of de vergunning om een erkende groep van assistentiewoningen uit te baten).
 - het laatste inspectieverslag (indien reeds voorhanden).
 - Voor de regelgeving over assistentiewoningen controleert u de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats-en-groepen-voor-assistentiewoningen
 - Voor de juridische aspecten van de verkoop/aankoop van assistentiewoningen wendt u zich tot uw notaris. Laat hem de aankoopovereenkomst goed doornemen.
 - U toetst ervaringen van bewoners af over reeds gerealiseerde assistentiewoningen. 

U checkt in uw aankoopovereenkomst zeker of er vermeld staat wat:
 - uw woonvoorrangsrecht is (Dit is het recht om een assistentiewoning te bewonen zoals de uwe, wanneer u er nood aan heeft. Maar het is niet per se uw eigen assistentiewoning.)
 - er gebeurt wanneer uw assistentiewoning niet bewoond wordt. Wie staat er in voor het verlies van mogelijke huurinkomsten: uzelf, de vereniging van mede-eigenaars of de uitbater van de groep assistentiewoningen.
 - de afspraken zijn met de vereniging van eigenaars, indien er meerdere eigenaars zijn in de groep van assistentiewoningen. Deze vindt u in het reglement van medeeigendom.
 - de afspraken zijn over de rol van de syndicus.
 - de afspraken zijn over de gemeenschappelijke delen.
 - de naam is van de uitbater van de assistentiewoningen
 - u moet doen bij geschillen. Wie moet u aanspreken?

U checkt of er in uw overeenkomst met de uitbater van de erkende groep van assistentiewoningen zeker staat:
 - wat de voorwaarden van de terbeschikkingstelling zijn.
 - welke en hoe beslissingen kunnen/mogen genomen worden door de uitbater voor rekening van de eigenaar of de vereniging van de mede-eigenaars.
 - welke stappen er moeten ondernomen worden wanneer de uitbater van de groep van assistentiewoningen zijn activiteiten wenst te beëindigen of wanneer de eigenaar zijn assistentiewoning (-en) wenst te verkopen.

Alleen erkende assistentiewoning genieten een verlaagd btw-tarief (12% i.p.v. 21%) en zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing voor de aankoop. Weet echter dat:
 - de aankoopprijs van een assistentiewoning soms hoger is dan die van een klassiek appartement, ondanks de toepassing van de 12 % btw.
 - als de uitbater zijn erkenning verliest of intrekt, het btw-verschil tot 15 jaar na uitvoering van de werken teruggevorderd kan worden.
 - de uitbater/beheersinstantie zijn erkenning kan opgeven of ermee kan stoppen. Informeer u dus over de langetermijnplannen van de uitbater. 


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag