VIJF ZAKEN DIE JE MOET WETEN OVER HET INDEXEREN VAN DE HUUR

Als je een huis of appartement verhuurt aan iemand die er zijn hoofdverblijfplaats in heeft, wil je de huurprijs allicht koppelen aan de index. Wanneer mag je de huurprijs indexeren en hoe ga je daarbij te werk?

In de praktijk bestaan er heel wat misverstanden over de indexering van de huurprijs. Zo denkt men ten onrechte bijvoorbeeld wel eens dat elke huur in januari mag worden geïndexeerd. Met welke spelregels moet je wel rekening houden?

Indexeren mag, tenzij je anders afspreekt

Verhuur je een woning of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan mag je de huurprijs aanpassen aan de index ook al staat dat niet expliciet in het huurcontract. De huurovereenkomst moet dan wel schriftelijk zijn aangegaan. In Wallonië moet ze bovendien geregistreerd zijn als je de huurprijs ten gevolge van de indexatie wil verhogen. Je kunt in de huurovereenkomst de indexering wel uitsluiten. Dat moet dan expliciet overeengekomen worden. Bij een gemeenrechtelijke huur en een handelshuur moet je wel expliciet in het huurcontract bepalen dat de huurprijs gekoppeld wordt aan de index.

De formule staat vast

Je kunt niet kiezen welke formule je toepast om de huur te indexeren. Er bestaat een handige rekentool om deze becijfering te doen. Je vindt die terug op deze website .

Indexeren mag maar één keer per jaar

Je mag de huurprijs maar één keer per jaar aanpassen aan de index. Meer bepaald mag dit enkel gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

"Het is dus onjuist dat alle huurovereenkomsten op 1 januari mogen worden geïndexeerd."

Sloot je bv. op 12 juni 2017 een huurovereenkomst af die op 1 juli 2017 in werking trad, dan mag je de huurprijs op 1 juli 2018 een eerste maal indexeren.

Je moet het vragen

De indexatie gebeurt niet automatisch. De partij die er het meeste belang bij heeft moet erom vragen. Tenzij de index zou zijn gedaald tegen het voorbije jaar, ben jij dat als verhuurder. Je kunt de nieuwe huurprijs eerst mondeling (of met bv. een mailtje) ter kennis brengen van de huurder. Je kunt hem daarbij meteen een kopie overmaken van de berekening die je deed via de huurcalculator (zie hoger). Betaalt de huurder vervolgens niet spontaan het aangepaste bedrag, dan kan je hem met een aangetekende brief aanmanen om alsnog het nodige te doen.

Je kunt maar drie maand teruggaan in de tijd

Vergat je de huur te indexeren, dan kan je dat niet onbeperkt rechtzetten. Je kunt wel dadelijk de correcte huurprijs vragen aan je huurder voor de toekomst. Voor het verleden kan je de correcte geïndexeerde huurprijs niet onbeperkt opvragen. Je kunt namelijk maar drie maanden teruggaan in de tijd. Voor de voorbije maanden kan je deze dus niet meer opvragen. Voor die periode ben je de indexering ‘kwijt’.

Bron
Investr

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons