Verzekering Gewaarborgd Wonen


Wie in Vlaanderen een woning wil kopen, bouwen of renoveren en daarvoor een hypothecaire lening aangaat, kan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de verzekering gewaarborgd wonen. Dit is een gratis verzekering die je als werkende – zowel werknemers als zelfstandigen - voor 10 jaar kan afsluiten. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. Wanneer u tijdens die 10 jaar onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt kan u gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen.

De tegemoetkoming die maandelijks zal uitgekeerd worden aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de  maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. Het bedrag is beperkt tot  maximum 500 euro of 600 euro per maand.  

De verzekering moet aangevraagd worden binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van uw lening. Het aanvraagformulier kan u:
•Downloaden op de website www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
•Schriftelijk aanvragen bij Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel
•aanvragen via mail wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be
•gratis bestellen op het nummer 1700

U stuurt uw aanvraagformulier samen met de documenten per post naar (aanvragen per mail worden niet aanvaard): 
Afdeling Wonen – Vlaanderen
Verzekering Gewaarborgd Wonen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, zal het agentschap Wonen-Vlaanderen u een ontvangstmelding sturen waarin de datum van ontvangst en een dossiernummer worden meegedeeld. Daarna zal nagaan worden of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn en of uw aanvraag volledig is. Als uw aanvraag onvolledig is dan zal Wonen-Vlaanderen de ontbrekende documenten opvragen.

Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal negentig werkdagen de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag verzekering gewaarborgd wonen. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kan u binnen de maand beroep aantekenen.

Indien u nog verdere vragen heeft over de verzekering gewaarborgd wonen kan u terecht op de volgende website: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.


Deel dit artikel

Download ons ebook

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag