Uw verzekeraar op de hoogte brengen of niet bij een renovatie?

Renoveert u uw woning? Neem dan ook de woningverzekering onder de loep en laat die, indien nodig, aanpassen. Anders dreigt een onderverzekering.

Niemand wordt wild van de gedachte zijn verzekeringspolissen eens te doorploegen. Toch is dat meer dan interessant als u uw woning renoveert. Neemt door de renovatiewerken de waarde van uw woning toe, dan is het wellicht noodzakelijk om uw woningverzekering (beter bekend als de brandverzekering) aan te passen.

De verzekeraars drukken hun klanten op het hart hen op de hoogte te brengen bij alle werken of aanpassingen die de waarde van een woning doen toenemen. Denk aan het vergroten van de volumes, het bijbouwen van een extra ruimte of het plaatsen van een luxueuze badkamer. Zo kan de verzekeraar het risico en de te verzekeren waarde juist inschatten.

Bij het bepalen van de premie berekenen de verzekeraars de nieuwwaarde van een goed. Dat is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Die nieuwwaarde wordt bepaald aan de hand van een reeks vragen over het bouwjaar, het aantal gevels, het aantal ruimtes, de bewoonbare oppervlakte en de gebruikte materialen. Op basis van de antwoorden legt de verzekeraar de nieuwwaarde vast voor uw woning, zodat u voldoende verzekerd bent. Als de waarde van uw woning echter toeneemt en u dat niet meldt, riskeert u onderverzekerd te zijn. Als er zich een schadegeval voordoet en de woning niet langer overeenstemt met wat u destijds hebt opgegeven, zal de verzekeringsmaatschappij de evenredigheidsregel toepassen. Dat houdt in dat de verzekeraar u maar een beperkt bedrag zal uitkeren. Voorbeeld

Jan en Myriam hebben jaren geleden een brandverzekering afgesloten. De nieuwwaarde van hun woning werd toen op 250.000 euro geschat. Ze voerden evenwel een reeks renovatiewerken uit, waardoor de waarde van hun woning met 50.000 euro is toegenomen. Onlangs leden ze door een kortsluiting voor 20.000 euro schade.

De verzekeraar zal de vergoeding waarop Jan en Myriam recht hebben, volgens de volgende formule berekenen:
 20.000 x 250.000/300.000 = 16.667 euro.

Eigenlijk is het huis van Jan en Myriam dan nog maar verzekerd voor 83 procent van zijn waarde. Willen ze de geleden schade volledig herstellen, dan komen ze ruim 3.300 euro tekort.

1. WERKEN DIE U MOET MELDEN AAN UW VERZEKERAAR
Het is dus van het grootste belang om uw verzekeraar op de hoogte te brengen als u aanpassingswerken laat uitvoeren. Al moet u niet alle werken melden: een aanpassing van de bestaande woningverzekering (en dus van de premie) is nodig als de werken leiden tot een toename van de bewoonbare oppervlakte of bij structuur- of dakwerken. Denk aan het bijbouwen van slaapkamers op de zolderverdieping of de vervanging van een plat dak door een zadeldak. U doet er ook goed aan uw verzekeraar te verwittigen als u zonnepanelen plaatst, een carport bouwt of een zwembad in de tuin aanlegt.

2. WERKEN DIE U NIET MOET MELDEN AAN UW VERZEKERAAR
Andere werken hoeft u niet te melden: schilderwerken, het plaatsen van dubbele beglazing, het vernieuwen van de elektrische installatie of het vervangen van een badkamer of keuken, tenzij u bij het vernieuwen van uw badkamer of keuken resoluut voor een luxeuitvoering gaat.

Bij twijfel neemt u het best contact op met uw makelaar, agent of verzekeringsmaatschappij. Een eenvoudig telefoontje kan voorkomen dat u nadien op de blaren zit. Het volstaat dat u de verzekeraar verwittigt als de werken achter de rug zijn. U hebt wel even de tijd om de brandpolis van onder het stof te halen.

Meer info: www.ABCverzekering.be, de consumentensite van Assuralia.

Bron:
Netto


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag