Verwarmen met biomassa

In onze aanhoudende zoektocht om fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen hebben we ook biomassa ontdekt als optie. Wat is het en welke mogelijkheden biedt het in de woning?

Biomassa is een verzameling van organische, plantaardige en dierlijke materialen die gebruikt kunnen worden als energiebron voor groene elektriciteit, groene warmte en biobrandstoffen. We denken daarbij vooral aan hout, industrieel houtafval, afval uit de landbouw – stro, mest, … - huishoudelijk groenafval en afval uit de voedingsindustrie.

Hoe werkt het?
De energetische opwaardering van biomassa gebeurt hoofdzakelijk via verbranding. Een deel van de geproduceerde warmte kan via stoom of een motor omgezet worden in mechanische energie. Wanneer die motor of een stoomturbine gekoppeld worden aan een generator is er elektriciteitsproductie. Wanneer we biomassa willen gebruiken om warmte te produceren in de woning, wordt de grondstof herwerkt tot blokken, pellet of schijven of tot gas (biogas of biomethaan).

Voordelen
- Biomassa is een hernieuwbare brandstof die overal ter wereld voorkomt
- Ze is CO2-neutraal, aangezien de hoeveelheid CO2 die bij de verwerking vrijkomt, tijdens de levensduur van de planten werd opgenomen via fotosynthese
- In theorie draagt het gebruik van biomassa niet bij tot de opwarming van de aarde, op voorwaarde dat men de gekapte bossen opnieuw aanplant
- In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen – die grotendeels afkomstig zijn uit Rusland en het Midden-Oosten – is biomassa een lokale brandstof. Er is dus geen transport over grote afstanden nodig, waardoor de kosten beperkt blijven
- Biomassa verlaagt onze afhankelijkheid van andere landen en verbetert onze eigen energievoorziening. 

Hoe gebruik ik thuis biomassa?
Het meest voor de hand liggend voor thuisgebruik zijn hout of pellets. Ze zijn niet alleen een groende brandstof voor de haard, maar ook voor de cv-haard of de centrale verwarming. Op die manier kun je zowel warmte als warm water produceren met biomassa. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de opslagmogelijkheid voor het hout of de pellets. Bestudeer die grondig – in overleg met een ervaren leverancier – voordat je de knoop doorhakt.

Wat kost dat?
Kies je voor een automatische cv-installatie met pellets als brandstof en een vermogen van 25kW dan moet je rekenen op een investering tussen de 7.000 en 10.000 euro. Voor een kachel met dezelfde brandstof kijk je tegen een investering van 3.000 tot 6.000 euro aan, afhankelijk van het vermogen en de gewenste opties. De verbruikskosten voor de brandstof liggen op ongeveer de helft van de kosten voor stookolie.

Bron:
Habitos


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag