Vergunningen voor nieuwbouw op laagste peil sinds 1998

In juli zijn in België 1.305 bouwvergunningen voor nieuwbouw woongebouwen toegekend. Het gaat om het laagste peil sinds februari 1998 (in januari 1998 waren het er 1.099). Dat blijkt uit statistieken van de FOD Economie.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouw woningen (een gebouw kan meerdere woningen omvatten, nvdr.) ligt met 2.717 op het laagste peil sinds maart 1998 (in februari 1998 waren het er 2.306).

De dalende trend in het aantal vergunningen dat toegekend wordt is dan weer niet merkbaar bij de vergunningen voor renovaties van woongebouwen. Ook in aantal vergunningen voor nieuwbouw en renovatie in de niet-residentiële bouw is geen trendbreuk merkbaar.

Dat het aantal toegekende vergunningen voor nieuwbouw woongebouwen in juli gedaald is naar het laagste peil sinds februari 1998, is 'niet verrassend', zegt de Confederatie Bouw maandag in een reactie.

De daling van het aantal vergunningen in juli is volgens de Confederatie Bouw een logisch gevolg, nadat ze eind 2013 en begin 2014 gestegen waren (met een piek in april 2014) wegens een anticipatie-effect in Vlaanderen. Veel kandidaat-bouwers hebben hun bouwaanvraag immers vervroegd ingediend om de meerkost van nieuwe energienormen vanaf 1 januari dit jaar te vermijden.

"De daling die we nu zien zegt bijgevolg niets over de werkelijke evolutie van de vraag", luidt het. De Confederatie Bouw benadrukt wel dat aannemers pessimistisch gestemd zijn. 

Bron:
Trends


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag