Je rechten en plichten bij verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn de grootste angst van mensen die voor het eerst een huis kopen. 67 procent van de jonge kopers is op zijn hoede, blijkt uit een onderzoek van hypotheekbank SNS. Zijn verborgen gebreken eigenlijk iets om bang voor te zijn? Sta je als koper niet volledig in je recht als je de herstelkosten van zo'n gebrek achteraf probeert te verhalen bij de verkoper? Een gewaarschuwd mens telt voor twee: wat is een verborgen gebrek en hoe voorkom je het?

Was het gebrek wel of niet te zien?
De belangrijkste voorwaarde om een gebrek te kunnen verhalen is de onzichtbaarheid. Als de schade goed te zien was bij een normale bezichtiging, dan valt dat niet onder de noemer 'verborgen gebrek'. De zichtbare schade is dan waarschijnlijk meegenomen in een lagere verkoopprijs van het huis. Je merkt al: wat wel of niet duidelijk zichtbaar is, valt te betwisten. Als er een grote scheur in de muur van de woonkamer zit, dan is dat géén verborgen gebrek.

Onbewoonbaar of zelf bewijs vinden
Verborgen gebreken zijn onder te verdelen in twee categorieën: het ernstig en het minder ernstig gebrek. Een ernstig verborgen gebrek maakt het huis (deels) onbewoonbaar. Bijvoorbeeld omdat de dakconstructie aan het rotten is, of de vloer van de bovenverdieping instabiel blijkt. De verkoper is hiervoor aansprakelijk, mits de schade uiteraard al bestond voor de verkoop van het huis en destijds niet zichtbaar was voor de koper.

Een zogeheten 'minder ernstig gebrek' maakt het huis niet direct onbewoonbaar. Lastiger is dat de koper voor dit soort schades wel moet kunnen bewijzen dat de schade al bestond voor de koop. Het is daarom van groot belang dat je als koper goed onderzoek doet naar het huis dat je gaat kopen.

Koper en verkoper hebben een plicht!
De verkoper van het huis is bij een verbogen gebrek niet automatisch aansprakelijk voor het herstel van de schade. De kopers hebben namelijk een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat ze geacht worden zich goed te verdiepen in de staat van het huis alvorens ze tot koop overgaan. Koop je een oud huis? Dan is deze plicht belangrijker dan wanneer je een pas gebouwd huis koopt. Van een ouder huis mag je verwachten dat onderhoudszaken spelen die je aandacht vragen.

Je voldoet aan je onderzoeksplicht als je actief en zwart-op-wit vraagt naar de onderhoudsstaat van het huis, of bij een ouder huis een bouwkundig rapport op laat stellen.

De verkoper van het huis heeft een mededelingsplicht. Dat wil zeggen dat als de verkoper op de hoogte is van een (nadelig) kenmerk van het huis, hij verplicht is dat te vermelden aan de koper. Ook als hij alleen het vermoeden heeft dat het huis gebreken heeft. Laat je je huis verkopen door een makelaar? Dan mag je verwachten dat hij precies op de hoogte is van de regels over gebreken en wordt de mededelingsplicht extra ruim opgevat.

Ben je verkoper?
Als je een oud huis verkoopt, doe je er goed aan om in het koopcontract een 'ouderdomsclausule' op te nemen. Daarin staat dat de koper zich bewust is van het feit dat hij een oud huis koopt en dat de eisen die hij aan de kwaliteit mag stellen lager zijn dan bij een nieuw huis.

Andersom werkt het ook. Heb je een potentiële koper gevonden, maar twijfelt die bijvoorbeeld aan de staat van het dak? Dan kun je in het koopcontract ook een garantie op laten nemen waarmee je garandeert dat het dak bouwkundig helemaal in orde is. Mochten er toch binnen een x aantal jaar gebreken aan het dak naar voren komen, dan ben je wel zo goed als zeker aansprakelijk voor het herstel.

Hoewel dit artikel betrekking heeft op de Nederlandse markt, geldt dit evengoed voor de Belgische vastgoedmarkt.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag