Vastgoedmakelaars zorgen zelf voor maximale bescherming van derdengelden

“Onterecht buitenspel”
De Kamercommissie Justitie keurde zopas een wetsvoorstel goed om de derdenrekening van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen te beschermen tegen eventuele schuldeisers. Spijtig genoeg geldt de regeling niet voor de vastgoedmakelaardij, en dat door een politiek steekspel van de PS waar in eerste instantie de consument het slachtoffer van is. Via het verplicht borgstellen van derdengelden en de nodige controle erop, zorgt de sector nu zelf voor maximale bescherming van de consument. Desondanks blijft de dringende vraag om ook de vastgoedmakelaars op te nemen in een uniforme, eenduidige regeling. 

Vier vrije beroepen mogen wettelijk gezien gebruik maken van een derdenrekening: notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en vastgoedmakelaars. Op deze derdenrekening wordt tijdelijk geld gestort dat niet aan de professional toebehoort. Het beste voorbeeld daarvan is het voorschot dat een koper op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar stort, waarna het finaal via de notaris bij de verkoper belandt. 

Om ervoor te zorgen dat dit derdengeld maximaal beschermd is en bv. bij een faillissement nooit in beslag kan worden genomen, werd het voorbije jaar een nieuwe regeling uitgewerkt. Uiteraard stond de sector van meet af achter deze consumentvriendelijke maatregel en werd er zelfs voor de noodzakelijke praktijkgerichte input gezorgd. 

Vlak voor de wet in z’n definitieve vorm zou gegoten worden, weigerde de PS echter de vastgoedmakelaars op te nemen in de regeling, onder meer omdat er voor de makelaardij geen “sense of urgency” zou zijn. Dit alles tot grote verbijstering van de diverse beroepsgroepen en alle andere politieke partijen. Desondanks werd het wetsvoorstel dat in beschermende maatregelen voorziet voor de drie andere beroepsgroepen – los van de vastgoedmakelaars – toch goedgekeurd. 

Om zowel de consument als de vastgoedmakelaars toch de nodige bescherming en garanties te bieden, neemt de sector zelf haar voorzorgen. Zo wordt onder meer het belang van de financiële borgstelling van derdengelden extra onderstreept. Deze borgstelling garandeert de consument elke terugbetaling van het geld dat op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar werd geplaatst. Maar daarnaast voorziet het BIV ook de nodige controlemogelijkheden over elke derdenrekening die in de sector gebruikt wordt. 

Ondanks de genomen engagementen door de sector ten voordele van de consument, blijven we er bij de overheid – en in het bijzonder bij de PS – op aandringen om de derdenrekening van de vastgoedmakelaar eveneens onder de ruimere regeling te laten vallen die zopas werd goedgekeurd. Tenslotte heeft iedereen baat bij een uniforme, eenduidige regelgeving. Vanuit het BIV zullen we de nodige stappen blijven ondernemen om de markt de nodige professionaliteit te garanderen. 

Bron:
BIV.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag