Vastgoedmakelaars tevreden met voorstel CD&V om verhoogde huurwaarborg

Volgens de vereniging biedt twee maanden huurwaarborg onvoldoende garanties voor private verhuurders, wanneer ze bijvoorbeeld worden geconfronteerd met huurschade en/of huurachterstal. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zijn dan ook bijzonder tevreden met het voorstel van CD&V om het evenwicht tussen huurders en verhuurders opnieuw te herstellen en de huurwaarborg weer op te trekken naar drie maanden.

In 2007 werd de huurwaarborg teruggebracht van drie naar twee maanden, maar in de praktijk biedt dit vaak onvoldoende garanties. Dit bijvoorbeeld wanneer private huurders in aanraking komen met problematische huurders. De verliezen die dan geleden worden, kunnen nauwelijks of niet gecompenseerd worden met twee maanden huurwaarborg.

Ook de Belgische Vastgoedmakelaars zijn blij met het voorstel van CD&V om de huurwaarborg op te trekken. Ze stellen namelijk vast dat de huurwaarborg op dit moment voor alle verhuurders een knelpunt is. Dikwijls beschikken de, typisch iets oudere, private verhuurders niet over de veerkracht om conflicten als huurachterstal en huurschade te dragen. De gevolgen hiervan laten zich al geruime tijd voelen op de private huurmarkt, waar de aanbodzijde langzaam afkalft en verhuurders veel selectiever worden bij het zoeken naar een huurder.

Met het verhogen van de huurwaarborg wijzen het CIB Vlaanderen het BIV er op dat de private huurders opnieuw iets meer zullen gerustgesteld zijn en dat de vrije huurmarkt opnieuw meer zuurstof kan krijgen. De regionalisering van de woninghuurwetgeving in 2014 kan daarvoor een belangrijk aanknopingspunt zijn.

Een minimum volgens de sector
Volgens de vastgoedsector is drie maanden huurwaarborg het minimum. Toch is de sector zich er ook van bewust dat het voor sommige huurders niet altijd even makkelijk is om bij intreding drie maanden huur te voorzien, maar dit mag volgens de sector niet verhinderen dat het evenwicht in de huurwetgeving hersteld wordt. Om dit toch beter haalbaar te maken voor sommige huurders, suggereert de Vlaamse makelaardij om bij een verhoging van de huurwaarborg te voorzien in een meer omvangrijk stelsel van huursubsidies en een sterkere installatiepremie. De huursubsidie omvat vandaag naast een periodieke ondersteuning ook een éénmalige installatiepremie die het bedrag van drie maanden huursubsidies omvat. Deze premie kan worden verhoogd om een huurwaarborg van drie maanden toch betaalbaar te houden. 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag