Vastgoedmakelaars hebben een identificatieplicht

Wist je dat vastgoedmakelaars hun klanten en de eventuele lasthebbers moeten identificeren? Meer nog: ze moeten hun identiteit controleren aan de hand van een bewijsstuk, met name een kopie die minstens vijf jaar bewaard moet worden.

De identificatie omvat: naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats. In de mate van het mogelijke moet tevens relevante informatie worden ingewonnen over het adres van de geïdentificeerde persoon. Voor o.m. vennootschappen gaat het om de maatschappelijke naam en de zetel van de rechtspersoon, de bestuurders en de kennis van de bepalingen omtrent de bevoegdheid verbintenissen aan te gaan voor de rechtspersoon of de trust.

Wanneer de klant niet voor eigen rekening handelt of er daarover twijfel is – of wanneer de cliënt een rechtspersoon of trust is – moet de vastgoedmakelaar alle redelijke maatregelen treffen om de personen te identificeren voor de verrichting echt wordt gevoerd. Indien je als vastgoedmakelaar de identificatieplicht niet kan nakomen, vraagt de antiwitwascel (CFI) de zakenrelatie stop te zetten. In dat geval moet de CFI trouwens automatisch worden ingelicht. 

Bron:
Biv.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag