VASTGOED IN BRUSSEL IN 2012: STIJGING VAN HET AANTAL TRANSACTIES EN VAN DE PRIJZEN


Vandaag publiceerden de Brusselse notarissen hun vastgoedcijfers van het afgelopen jaar. Uit de cijfers blijkt dat er qua aantal vastgoedtransacties een stijging was van +1,1% wat heel België betreft. Deze stijging geeft een algemene tendens weer in de drie Gewesten van het land, met +0,8% in Vlaanderen en Wallonië, +3,8% in Brussel. Inzake marktaandeel vertegenwoordigt Brussel 9,2% van de Belgische vastgoedactiviteit, tegenover 9% in 2011. Vlaanderen vertegenwoordigt 58,4% van de markt en Wallonië 32,4%.

Op basis van een index 100 in het 3e trimester 2007, werden voor de Brusselse vastgoedactiviteit, dat wil zeggen het aantal afgesloten vastgoedtransacties, volgende indexen genoteerd :
- een index 106,20 in het 1e trimester 2012, een index 99,00 in het 2e trimester 2012, - een index 97,30 in het 3e trimester 2012, een index 94,50 in het 4e trimester 2012. Dat komt dus neer op een gemiddelde index van ongeveer 99,2 over heel 2012.
 
Dat betekent dus een verhoogde activiteit, met een bijzonder actief 1e trimester. De “terugslag” waarvoor eind 2011 werd gevreesd, wordt absoluut niet bevestigd door de cijfers, wel in tegendeel.

Wat Brussel betreft, hebben de notarissen in 2012 3,8 % meer transacties afgesloten dan in 2011.

 Bij een vergelijking van de Brusselse activiteit met de nationale activiteit, blijkt dat deze stabiel blijft, zoals de vorige jaren, op ongeveer 9 % van de nationale activiteit, dus dicht in de buurt van de spreiding van de Belgische bevolking, waarvan 9,8 % gedomicilieerd is in het Brusselse Gewest. De nationale activiteit knoopt opnieuw aan met een gemiddelde index van 102,50 voor 2012 (101,50 voor 2011), dat wil zeggen op een hoger niveau dan de activiteit voor Brussel. De hoofdstad kent evenwel een verhoging van de activiteit in vergelijking met 2011.

Tot besluit kunnen we stellen dat dit de bevestiging is van het herstel dat in 2011 is vastgesteld voor de Brusselse vastgoedactiviteit in 2012 : + 3,8 % gemiddeld.

Deze cijfers spreken dus een zeker pessimisme tegen dat er heerste, en volgens hetwelke er minder vastgoed op de markt zou zijn, de kopers minder zouden aankopen, of beide.

Dit herstel wordt eveneens bevestigd op het vlak van de registratierechten die over heel België ontvangen zijn tijdens de eerste 11 maanden van 2012 : 3.472.210.000 euro tegenover 3.402.632.000 euro in 2011, hetzij een stijging van 2% over de eerste 11 maanden van het jaar.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag