Unieke online veiling van glastuinbouwbedrijven


Bleiswijk - DTZ Zadelhoff organiseert een vrijwillige veiling van glastuinbouwlocaties in Nederland op woensdag 28 en donderdag 29 september.
Tijdens deze vrijwillige veiling worden negen glastuinbouwlocaties – waaronder twee in Bleiswijk - geveild. Belangstellenden krijgen de mogelijkheid op eenvoudige wijze online te bieden op deze locaties. Men kan de prijs bieden die men zelf in gedachten heeft. Deze nieuwe verkoopmethode moet meer kopers trekken. Stonden in het verleden kassencomplexen slechts enkele maanden te koop, op dit moment loopt dat al in de jaren.

Voor de eerste online veiling er echter is werd voorafgaand aan de veiling een kopersinformatiebijeenkomst gehouden in Bleiswijk. Tijdens die bijeenkomst bleek dat er nog heel wat vragen leefden onder de aanwezigen.
Men wilde graag weten of alle kosten die rusten op een te koop staand bedrijf ook kenbaar worden gemaakt. Men bleek geen zin te hebben in ‘lijken uit de kast’ en langer lopende afspraken die men verplicht zou zijn over te moeten nemen. Ook de fiscale onderverdeling van grond en opstal moet duidelijk zijn, zodat men de splitsing vooraf kent. De notaris – die toezicht houdt op het systeem tijdens het bieden via internet - bleek, zo wisten de presentatoren van de informatiemiddag, nog bezig met het op papier zetten van de verschillen in aankoop voor een particulier en voor een bedrijf.
Het systeem is eerder al uitgetest tijdens een grote verkoop, dus men verwacht eind september niet veel verrassingen tegen te komen. De bieders worden niet bekend gemaakt, maar men kan wel alle biedingen volgen op diverse schermen.

Faillissement en vrijwillige verkoop
Bij de negen kavels gaat het zowel om vrijwillige verkoop als om faillissementverkoop. Dat lokte al snel de vraag uit van enkele aanwezigen dat ze graag vooraf wilden weten tot welke partij de kavels behoorden. Want dat zal ongetwijfeld een verschillende manier van bieden opleveren. Ook wilde men alles weten over de volledige meldingsplicht van de verkoper, want heeft men eenmaal gekocht, dan komen ook de consequenties daarbij op het bordje van de koper. Het antwoord kwam – ter plekke bekijken hoe we dat oplossen – maar stemde zeker niet tot tevredenheid van de vraagstellers.
Men zegde toe op korte termijn met meer duidelijkheid te komen over zaken als overname personeel, langer lopende afspraken met bijvoorbeeld de gasleverancier en de transporteur.
Bovendien zal per kavel duidelijk worden of er ook andere mogelijkheden zijn met de grond en opstallen dan het voortzetten van een glastuinbouwbedrijf.

Informatie
Belangstellende kopers kunnen online informatie aanvragen over de negen te veilen locaties. Zij krijgen dan toegang tot de dataroom van die objecten met alle daarop betrekking hebbende informatie. In Bleiswijk worden twee kavels aangeboden: een perceel op de Chrysantenweg en een op de Groendalseweg; beiden paprikateeltbedrijven.
Om mee te kunnen bieden moet men zich vooraf laten registreren. De veiling vindt per opbod plaats op woensdag 28 september vanaf 12.00 uur en sluit op 29 september om 13.00 uur. Mocht er in de laatste vijf minuten nog een bod komen, dan wordt de periode van bieden met vijf minuten verlengd. Net zo lang tot er geen biedingen meer worden gedaan. Voor meer informatie: https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bron:
http://www.heraut-online.nl/heraut-online/index.php?itemid=16512 

 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag