Toekomstige trends en ontwikkelingen op de Vastgoedmarkt


Wie de blik op de vastgoedmarkt van de toekomst wil richten doet er verstandig aan om te kijken welke trends die toekomstige vastgoedmarkt mede gaan bepalen. Verschillende vastgoed trends die zich zeer snel aan het ontwikkelen zijn zullen zeker een blijvende impact gaan hebben op het terrein.


Online, virtueel en digitaal

Dat de toekomst digitaal is, zal niemand van z’n stoel doen vallen. Voor makelaars is het nu al onontbeerlijk om virtueel aanwezig en vindbaar te zijn en waar bij een tablet een paar jaar geleden nog vooral aan een aspirientje werd gedacht, is dat nu een ‘device’ wat haast niet meer weg te denken is uit de dagelijkse praktijk van de vastgoedmakelaar. In de toekomst zal de digitalisering alleen maar toenemen. We werken in de cloud en via onze profielen leven we in de social media. Het zal steeds verder ingrijpen op de manier waarop de vastgoedmakelaar zijn of haar werk doet. Het gaat bijvoorbeeld niet zo lang meer duren dat verkoopovereenkomsten via e-rechtsgeldig digitaal ondertekend zouden kunnen worden. Maar ook de ontwikkelingen in 3D en virtual reality hebben impact op de makelaarspraktijk. Sommige makelaarskantoren in het buitenland experimenteren al door middel van virtual reality waarbij ‘rondgelopen’ wordt in 1-op-1 huizen die nog gebouwd moeten worden. Meubels kunnen verschoven worden en ramen en aanbouwen virtueel verplaatst. Wellicht is deze technologie in de toekomst beschikbaar om kopers alle mogelijkheden van een te koop staand huis te laten verkennen.


Niet alleen de vastgoedbranche verandert door de digitale, virtuele, online revolutie, ook de instelling van klanten wijzigt hierdoor enorm. Via computers, smartphones en tablets zijn steeds meer producten en diensten slechts ‘a mouse-click away’. Niet eventjes, maar de hele dag en nacht door. Steeds meer mensen zijn niet online of offline, maar ‘inline’. Zij staan 24/7 in verbinding met internet. Deze digitale ervaring creëert een verwachtingspatroon. Álles, ook in de fysieke werkelijkheid, moet 24 uur per dag binnen handbereik zijn.” Kortom, openingstijden aanpassen en ook ’s avonds blijven reageren op e-mails.


Wie weinig integer is, let constant op integriteit en is daardoor weinig integer

De aandacht voor integriteit is het laatste decennium geëxplodeerd en dat geldt zeker op de woningmarkt. Het is een trend die in de toekomst zeker niet zal zijn opgehouden. Sterker nog, door de verschillende ICT ontwikkelingen zal er alleen maar meer transparantie ontstaan, waardoor nog duidelijker wordt wie integer handelt en wie niet.


Deze roep komt enerzijds van regulerende instanties en anderzijds van consumenten. Ten aanzien van vastgoed -en vraagprijzen is dit proces al ingezet. Hier is nog wel een wereld te winnen, ook wat betreft de commissielonen. Anderzijds zal er, willen of niet, meer transparantie komen zonder dat makelaars veel meer in eigen hand hebben. Een goede online reputatie zal onontbeerlijk worden, reviewsites are here to stay. Klanten kunnen hun mening op deze sites ventileren en aangeven of ze tevreden zijn (en waarom wel of niet) over de verleende diensten. En aangezien tevredenheid een resultante van resultaat én verwachting is, zullen makelaars zelf het initiatief moeten nemen om kraakhelder te maken wat hun rol is in respectievelijk een aankoop, verkoop, (ver)huurtransactie, advies of welke activiteit dan ook. Transparant zijn betekent duidelijk zijn over de geleverde dienst en de daarbij horende vergoeding en is daarmee iets anders dan integer handelen.


Duurzaamheid is de nieuwe standaard

Voor makelaars is duurzaamheid op twee manieren relevant. Allereerst maakt het onderdeel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Komt dat niet voort uit eigen ethisch reveil, dan kan het zo maar zijn dat toch meegegaan moet worden in deze ontwikkeling om een boterham te blijven verdienen. De overheid, maar zeker ook grote ondernemingen stellen steeds vaker eisen op dit vlak aan partijen waar zij mee willen samenwerken. En ook bij particulieren speelt de manier waarop omgegaan wordt met people, planet en profit een steeds grotere rol bij de keuze van een dienstverlener. Waar en op welke wijze dan ook natuurlijke hulpbronnen kunnen worden ontzien, moet dat niet worden nagelaten, duurzaamheid is de norm.


Voor makelaars komt duurzaamheid echter ook nog op een andere manier om de hoek kijken, namelijk in de vorm van de discussie over het energielabel bij woningen. Ook in de toekomst zal het verminderen van de CO2-uitstoot nog steeds tot topprioriteit van de overheid gelden. En dus, om die uitstoot tegen te gaan, wordt bij woningen en andere gebouwen vol ingezet op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Dat laatste varieert dan van de kachel ’s avonds een graadje lager zetten tot aan het volledig isoleren van panden. Het betrekken van een ander huis is met name een logisch moment om die meer ingrijpende maatregelen als vloer-, dak-, gevel- en spouwmuurisolatie, dubbel glas of een nieuwe CV-ketel uit te voeren. Ook de Vlaamse Woonraad pleit In zijn advies ‘Ruimte en wonen’ ervoor om de bevolkingsgroei te kanaliseren in groeipolen en langs mobiliteitsassen met een fundamentele ommezwaai naar een ecologische beleid.


Conclusie

Van makelaars zal nog meer en steeds meer verwacht gaan worden in de nabije toekomst; dat zij bijvoorbeeld over duurzame materialen en energiebesparing kunnen meedenken en adviseren, dat zij integriteit en transparantie nastreven alsook volledig ‘mee’ zijn met de laatste en nieuwste technologische ontwikkelingen op de online vastgoedmarkt. De belangrijkheid van hun ‘online reputatie’ zal alleen maar toenemen. Alleen vastgoedmakelaars die zich kunnen aanpassen aan nieuwe trends en tendensen en zich hiermee weten te verbinden zullen hoogstwaarschijnlijk in de toekomst succesvol blijven en overleven.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag