Toch overgangsregeling voor nieuwe Vlaamse renovatiepremie

Vanaf 1 december zullen verbouwers opnieuw een Vlaamse renovatiepremie kunnen aanvragen. Het nieuwe, hervormde systeem treedt zo in voege één jaar nadat de oude premie ten grave werd gedragen. De belangrijkste wijziging is dat men de premie voortaan in twee keer zal moeten aanvragen; een goede planning van de renovatie is dus nodig. Belangrijk: op het laatste nippertje werd alsnog een overgangsregeling ingevoerd voor aannemingsovereenkomsten en bestellingen afgesloten vóór 1 december 2014.

Een hervorming om budgettaire redenen
De Vlaamse renovatiepremie was goed gekend en dus populair bij verbouwers. De kosten voor de Vlaamse begroting waren echter navenant. De nieuwe Vlaamse Regering hoopte bij haar aantreden snel winsten te boeken door de premie te ‘fiscaliseren’, om te zetten in een belastingvermindering. In plaats van een onmiddellijke premie zouden de verbouwers hun tegemoetkoming geleidelijk ontvangen, via een belastingkorting. Zo zou de Vlaamse overheid de eerste jaren aanzienlijke lagere budgetten moeten vrijmaken, tot het systeem op kruissnelheid was.

De fiscalisering bleek evenwel moeilijker dan gedacht. Met name omdat verbouwers uit lagere inkomenscategorieën er de dupe van zouden worden. Omdat zij minder belastingen betalen, is het moeilijker om de premie volledig via fiscale weg te recupereren. De piste van de fiscalisering moest uiteindelijk helemaal worden verlaten. De Vlaamse renovatiepremie zal dus een premie blijven, die echter in twee keer moet worden aangevraagd.

De nieuwe Vlaamse renovatiepremie
Het maximale bedrag van de Vlaamse renovatiepremie blijft 10.000 euro. Het is echter niet langer mogelijk dat bedrag in één keer uitbetaald te krijgen. Wie wil genieten van de volledige 10.000 euro, zal twee keer een aanvraag voor telkens 5.000 euro moeten indienen. Tussen die twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar.

De werken die in aanmerking komen, zijn gegroepeerd in vier categorieën:
 - Werken aan de structurele elementen van de woning: de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen
 - Werken aan het dak: het dakgebinte, de dakbedekking, de goten en de afvoer
 - Werken aan het buitenschrijnwerk: ramen en buitendeuren
 - Werken aan de technische installaties: de elektriciteit, het sanitair in de badkamer en het toilet en de centrale verwarming

Elk van de twee aanvragen mag slechts betrekking hebben op maximaal twee van deze categorieën. Het is dus belangrijk de renovatie goed te plannen om om het juiste ogenblik (bij de juiste aanvraag) te kunnen beschikken over facturen van de werken die vallen binnen de goede categorieën. Men mag immers nooit een tweede aanvraag indienen voor dezelfde categorie.

Voor elke categorie kan maximaal een premie van 2.500 euro worden aangevraagd. Aangezien per aanvraag maximaal twee categorieën gecombineerd mogen worden, ligt het maximale premiebedrag per aanvraag logischerwijs op 5.000 euro.

Het voordeel bedraagt 20% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet minimaal 2.500 euro (exclusief BTW) aan factuurbedragen worden ingediend. Om de maximale premie te kunnen krijgen moet men dus voor elke categorie van werken 12.500 euro aan factuurbedragen indienen. Niet onbelangrijk is dat de facturen op de aanvraagdatum niet ouder mogen zijn dan twee jaar. Een goede opvolging van de data van de facturen en het tijdig indienen van de aanvraag is dus de boodschap. Het is niet van belang of de aanvrager de werken zelf heeft uitgevoerd of beroep heeft gedaan op een aannemer. Al zullen de facturen in het eerste geval beperkt zijn tot de aankoop van materialen.

Onder bepaalde voorwaarden kan men een voordeel van 30% van de factuurbedragen verkrijgen. Dat kan met name wanneer het inkomen van de aanvrager laag ligt (29.030 euro + 1.510 euro per persoon ten laste) of wanneer de gerenoveerde woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Dat is overigens de enige methode om een premie te krijgen voor een verhuurde woning.

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden:
 - De woning moet in het Vlaamse gewest liggen en moet minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.
 - Wie de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag geen inkomen hebben dat hoger ligt dan 40.640 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste of 58.050 euro als alleenstaande met een persoon ten laste of als gehuwde of samenwonende. In de laatste gevallen mag 3.260 euro per persoon ten laste bij het bedrag van de inkomensgrens worden geteld. Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een SVK.
 - Wie de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag geen andere woning in volle eigendom of vol vruchtgebruik (gehad) hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum. Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een SVK. 

De premie mag slechts één keer per 10 jaar worden aangevraagd. Er moet dus een periode van tien jaar verstreken zijn na het ontvangen van een renovatiepremie alvorens men opnieuw een aanvraag kan indienen. Deze voorwaarde geldt dubbel: zowel voor de aanvrager als voor de woning. De aanvrager mag in de voorbije tien jaar geen premie hebben ontvangen voor dezelfde of een andere woning. Het is tevens niet toegestaan dat voor dezelfde woning reeds een premie werd ontvangen, zelfs wanneer die door een vorige eigenaar werd aangevraagd. Indien de eigenaar de woning minder dan tien jaar bezit, is het dus raadzaam om te informeren bij de vorige eigenaar of bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen of voor de woning in de voorbije tien jaar een premie werd uitbetaald, alvorens zelf een premie aan te vragen.

Vanaf 1 december 2015 zal het Agentschap Wonen-Vlaanderen een aanvraagformulier ter beschikking stellen. Dat moet worden ingevuld en bezorgd aan het Agentschap. De aanvrager krijgt hiervan een ontvangstbevestiging binnen één maand; de beslissing over de toekenning van de premie volgt binnen de acht maanden. De uitbetaling van de premie gebeurt binnen de 12 maanden na het indienen van de aanvraag.

Overgangsregeling
De Vlaamse renovatiepremie zal uiteindelijk een jaar lang niet bestaan hebben. Dat was niet voorzien bij de start van de hervorming. Men dacht immers de fiscalisering vrij snel te kunnen realiseren maar botste op diverse moeilijkheden. Het resultaat was dat heel wat verbouwers wiens renovatie was gepland voor 1 december 2014 (maar met uitvoering na die datum) uit de boot dreigden te vallen. Nochtans konden zij ervan uitgaan dat zij zouden kunnen genieten van de nieuwe gefiscaliseerde premie. Heel wat actoren, waaronder de Vlaamse Woonraad, voerden de druk op om in een overgangsregeling voor deze verbouwers te voorzien.

Uiteindelijk heeft de Vlaamse Regering daar ook gehoor aan gegeven: wie voor 1 december 2014 een overeenkomst sloot met een aannemer of bestellingen voor materialen heeft geplaatst (maar wiens facturen dateerden van na 1 december 2014) kan een renovatiepremie aanvragen onder de oude voorwaarden. Deze overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016; verbouwers hebben dus slechts twee maanden tijd om hun aanvraag in te dienen.

De aanvraag moet worden ingediend via een speciaal aanvraagformulier dat ook vanaf 1 december 2015 beschikbaar zal zijn. Bij de aanvraag moeten de aannemingsovereenkomsten en/of de bewijsstukken van de bestellingen van materialen worden gevoegd. Deze stukken doen dienst als alternatief voor de facturen en mogen maximaal drie jaar oud zijn.

Gerelateerde artikels

Digitaal paspoort van uw woning bevat steeds meer informatie!

Met de woningpas heeft uw huis of nieuwbouwappartement een eigen digitaal paspoort. Sinds kort vindt u er een overzicht van de uitgevoerde renovatiewerken en kunt u zelf werken toevoegen.
Lees meer

Uitgerekend: wat kost een alarmsysteem?

Hoeveel kost het om je woning te beschermen tegen indringers? Tegenwoordig zijn de meeste alarmsystemen draadloos, maar wat kost dat nu en wat bepaalt de prijs? We vroegen het aan een gespecialiseerde veiligheidsfirma: Delta Dore Belgium.
Lees meer

Zo hou je je rookmelders in topvorm voor een brandveilige thuis!

87% van de Belgen heeft minstens één rookmelder in huis. Dat blijkt uit een onderzoek van smarthomefabrikant Netatmo. Nochtans is het in België sinds begin 2020 voor iedereen verplicht om thuis de nodige rookmelders te installeren. Bovendien weet 13% van de deelnemers niet of hun exemplaar wel correct werkt. Met deze maatregelen hou je het veilig.
Lees meer

EPB, K-peil, E-peil en U-waarde, we leggen het u uit!

Het EPB-certificaat is de ‘energetische identiteitskaart’ van uw bouw. Het zorgt ervoor dat u de energetische prestaties van een gebouw kan vergelijken met die van een ander.

Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons