Steeds meer alleenstaanden gaan woningkrediet aan

BRUSSEL - Steeds meer alleenstaanden gaan een hypothecair krediet aan. Bij KBC waren alleenstaanden in 2012 zelfs goed voor een derde van de aanvragen. Dat blijkt uit een analyse van de woningkredieten van KBC.

Het aandeel alleenstaanden dat een woningkrediet aanvraagt, zit bovendien fors in de lift. Waar hun aandeel in 2011 nog goed was voor een vierde van de aanvragen bij KBC, is dat vorig jaar gestegen naar bijna één op drie.

Kenmerkend voor alleenstaanden is dat ze minder verbouwen dan koppels, en liever kiezen voor de aankoop van een appartement (32 procent van hun aanvragen, tegen 13 procent voor gehuwden/samenwonenden).

Het gemiddeld kredietbedrag van een alleenstaande is 115.000 euro, terwijl dat voor koppels 135.000 euro is.

Gemiddelde leeftijd kredietnemer is 33 jaar
Uit de analyse blijkt nog dat de gemiddelde leeftijd van de kredietnemer die een eerste woning verwerft 33 jaar is, tegenover 32 jaar in 2011. Mensen studeren langer en krijgen later kinderen, en bovendien kunnen ze zich door het duurder wordend vastgoed geen woning meer veroorloven op jongere leeftijd, zo luidt de verklaring bij KBC.

Het gemiddeld investeringsbedrag voor het verwerven van een woning stijgt eveneens. De kredietnemer investeerde in 2012 gemiddeld 245.000 euro, tegen 235.000 in 2011. Die stijging wordt bijna volledig gefinancierd door eigen middelen. Het gemiddeld kredietbedrag stijgt immers maar licht van 165.000 euro naar 167.000 euro.

Verschuiving in keuze van formule
KBC stelde in 2012 een kentering vast in de keuze van de formule. Waar in 2011 in 83 procent van de kredieten (met maandelijkse betaling van kapitaal en intrest) werd gekozen voor een vaste rentevoet, daalde dit percentage in 2012 naar 75 procent. Erg in trek bleek de variabele formule met drie-jaarlijkse herkiezing: 20 procent koos hiervoor. In de laatste maanden steeg dit percentage naar 40 procent.

Wat de gemiddelde looptijd betreft steeg die van 15 naar 16 jaar in 2012. Die stijging valt vooral te verklaren door het wegvallen van de groene (en vaak kortlopende) lening. De looptijd voor kredieten voor het verwerven van een eerste woning daalde van 22 jaar in 2011 naar 21 jaar in 2012.

De kredietlast in 2012 bleef constant rond 880 euro. Het gemiddeld inkomen bedraagt 3.000 euro. De maandlast is dus gemiddeld iets minder dan een derde van het beschikbaar inkomen.

Sterke terugval in woonkredietaanvragen
In 2012 was er een aanzienlijke terugval (-45 procent) in aanvragen voor woningkredieten. Dat is een gevolg van het wegvallen van de groene leningen en fiscale stimuli voor energiebesparende investeringen. Het aandeel verbouwingsleningen daalde dan ook van 51 naar 30 procent van het totale aantal.

In bijna 80 procent van de gevallen dient de woning als hoofdverblijfplaats. Eén op tien kredietnemers wendt het krediet aan om uiteindelijk de woning te verhuren.

Bron:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130130_00451010

 


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag