Steden op zoek naar jonge gezinnen

Meer mensen naar de stad krijgen. Het zal moeten als we willen voorkomen dat Vlaanderen helemaal vol wordt gebouwd. De dertigers met kroost blijken de moeilijkste doelgroep.

Tegen 2030 komen er 600.000 Vlamingen bij. Daardoor zullen er ook 330.000 extra wooneenheden nodig zijn. Huisvesten we de bevolkingsaanwas volgens de oude patronen dan raakt het gehele gebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven – de Vlaamse Ruit – helemaal dichtgemetseld. Mechels burgemeester Bart Somers is daarom een grote pleitbezorger van het idee om mensen naar de stad te lokken en er te houden. 

Hoe doe je dat?
Uit onderzoek blijkt dat de top drie van de redenen waarom gezinnen wegvluchten uit de stad zijn: een gebrek aan groen, de verkeersdrukte en het tekort aan betaalbare gezinswoningen met een tuin.

Het tij wordt gekeerd door de aanleg van parkjes, collectieve tuintjes, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, autoluwe straten. De meeste steden hebben daar de jongste jaren in geïnvesteerd en uit de cijfers blijkt ook dat de stadsvlucht gestuit is.

Maar er is een maar: ‘We slagen er wel in de twintigers te lokken, maar als die twee kinderen krijgen vertrekken ze weer, als dertigers, naar de rand’, schetst de Mechelse burgemeester. ‘Het zijn die tweeverdieners uit de middenklasse die een stad nodig heeft.’

Nog plek?
Er liggen in Vlaanderen nog meer dan 40.000 hectare onbebouwde percelen in woongebieden, goed voor 600.000 woonmogelijkheden. Maar slechts 20 procent van de beschikbare oppervlakte bevindt zich in de steden. De rest vind je in het buitengebied: 43 procent in de kernen en 31 procent in linten of verspreide bebouwing.

In de steden liggen er nog 200.000 kavels, dat is voldoende voor tweederde van de behoefte van 330.000. Voor de milieukoepel moeten de stedelijke mogelijkheden maximaal benut worden, daar zitten ook de leegstaande gebouwen en verlaten fabrieken bij. Voor heel Vlaanderen gaat het om ongeveer 2.400 leegstaande bedrijfspanden, met een minimale oppervlakte van 500 vierkante meter.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag