Soepelere bouwregels

De Vlaamse regering heeft vrijdag enkele decreten over de ruimtelijke ordening definitief gewijzigd, op voorstel van minister Joke Schauvliege (CD&V): ‘Met deze bepalingen speel ik in op nieuwe noden in de samenleving inzake wonen en open ruimte (tiny houses, zorgwonen, …) die vandaag nog te vaak botsten op strakke voorschriften. Ik beoog flexibiliteit, met voldoende rechtszekerheid voor alle betrokkenen.’

De Vlaamse regering had deze wijzigingen in november 2016 reeds principieel goedgekeurd en de Raad van State had in februari 2017 advies uitgebracht. Nu deze wijzigingen definitief zijn goedgekeurd door de regering, vertrekt het ontwerp van decreet naar het Vlaams Parlement.

Enkele opvallende aanpassingen voor particuliere huiseigenaars:
- Er komen soepelere procedures om verkavelingen te wijzigen. Nu moeten eigenaars zelf de handtekeningen verzamelen in de hele verkaveling, waarbij vaak meer dan 100 woningen moeten worden afgelopen, bijvoorbeeld om een bijkomende bouwlaag mogelijk te maken. Voortaan volstaat een consultatie van de aanpalende eigenaars.

  • Met de bestaande inrichtingsvoorschriften (BPA’s of RUP’s) wordt soepeler omgesprongen, zodat oudere voorschriften over dakvorm en dakbedekking of over bouwdieptes of bouwhoogtes gemakkelijker kunnen wijzigen. Het doel is onder meer eengezinswoningen te kunnen omvormen tot meergezinswoningen. Een klassiek voorbeeld zijn grote villa’s die men wil opsplitsen tot meergezinswoning, maar waar men totnogtoe op planologische bezwaren stootte.

  • Ook voor zorgwonen versoepelen de regels. Een zorgwoning is een ondergeschikte wooneenheid in een bestaande woning inrichten, met het doel om zorg te verstrekken aan één of twee zorgbehoevenden. Voortaan moet slechts een van beide bewoners zorgbehoevend of bejaard zijn (voordien: beiden): een zoon of dochter kan dus beide ouders laten inwonen, ook al is één van beide nog fit en relatief jong. Zorgwonen wordt nu ook uitdrukkelijk toegelaten in zonevreemde woningen en in verkavelingen bestemd voor eengezinswoningen.

  • De Vlaamse regering kan voortaan, na inspraak van de burgers, de meest problematische gebieden die regelmatig onder water staan als watergevoelig open ruimtegebied aanduiden. Daar geldt dan een onmiddellijk bouwverbod, en het planschadesysteem is er van toepassing voor eigenaars. Landbouw, natuur en laagdynamische recreatie blijven mogelijk.

  • Sommige reservatiestroken staan op de gewestplannen jaren ingetekend zonder reëel perspectief dat de geplande infrastructuur (kanaal, weg, spoor) er effectief komt. Eigenaars van gebouwen in reservatiestroken moeten bij verbouwingen of uitbreidingen afstand doen van de volledige meerwaarde. De Vlaamse regering kan voortaan reservatiestroken schrappen zonder daarvoor een langdurige en complexe RUP-procedure op te starten. In de resterende reservatiestroken zullen eigenaars niet altijd afstand moeten doen van de volledige meerwaarde, afhankelijk van de aard van de werken. Bij een onteigening zal een eigenaar bijvoorbeeld wel vergoed worden voor kosten die hij gemaakt heeft om zijn woning in goede staat te houden, maar niet voor een uitbreiding ervan (bv. de aanleg van een zwembad).

Bron:
Netto

Gerelateerde artikels

Hoe brandveilig is houtskeletbouw nu echt?

Dat hout een brandbaar materiaal is, weet iedereen. Denk maar aan een kachel of een open haard waar je hout gebruikt als brandstof. Maar niet elk hout is brandhout. Dat geldt in het bijzonder voor houtskeletbouw. In tegenstelling tot wat mensen soms denken, is houtskeletbouw niet minder brandveilig dan andere bouwmethodes. Op voorwaarde uiteraard dat er volgens de regels wordt gebouwd. 
Lees meer

Klussen bij wintertemperaturen!

Lange nachten, koude dagen… de winter staat weer voor de deur. Tijd om je woning vorstproof te maken. Maar welke klussen breng je best nog snel in orde voor het kwik te sterk daalt? Met deze do’s en don’ts kom je de winter door zonder onaangename verrassingen én blijven jouw stookkosten onder controle.
Lees meer

Hoe pak je een aanbouw aan? 4 Tips!

Net een woning gekocht, maar mag het wat meer zijn? Overweeg dan een aanbouw of uitbouw. Zo schep je extra ruimte, al komt er wel wat bij kijken. Wij vertellen je alvast hoe je deze uit- op aanbouw efficiënt aanpakt en geen stappen over het hoofd ziet.


Lees meer

Een pelletkachel plaatsen: hoeveel kost dat?

Steeds meer mensen vallen voor een pelletkachel! Zuinig, redelijk ecologisch, performant en gemakkelijk in gebruik, het is voor veel mensen een goede keuze als bijverwarming. Sommigen, zoals ik, maken er zelfs hun hoofdverwarming van! Maar hoeveel kost een installatie?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons