Aantal schenkingen van vastgoed verdrievoudigd

Sinds Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) de schenkingsrechten fors heeft verlaagd en vereenvoudigd, blijft het aantal schenkingen van vastgoed toenemen.

In december jongstleden veranderden 2.235 woningen, appartementen en bouwgronden van eigenaar door schenking onder levenden. Dat zijn er drie keer meer dan een half jaar geleden, toen de nieuwe reglementering van kracht ging.

“Een schenking onder levenden is op financieel vlak altijd voordeliger dan een gewone erfenis. Om drama’s als gevolg van familieruzies te voorkomen, raden wij het toch vooral aan voor een tweede verblijf. Tenzij er maar één kind is want dan komt de gezinswoning eventueel ook in aanmerking”, zeggen de notarissen eensluidend. “Een uitgebreide bevraging en een schenkingscontract op maat kunnen veel miserie voorkomen.”

Te laat
Over erfenissen wordt wel eens gezegd dat ze te laat komen: omdat we alsmaar langer leven is de leeftijd waarop we erven steeds hoger. Wat ons dan toekomt, is een leuk extraatje, maar hadden we liever eerder in ons leven gekregen, bijvoorbeeld bij de bouw van onze woning of bij de opstart van onze zaak.

Schenking bij leven kan hier soelaas brengen, zowel voor roerend vermogen (cash, effecten, juwelen, kunstwerken, enz.) als voor onroerend vermogen (huis, appartement of bouwgrond). Anno 2016 is dat erg interessant, temeer omdat de Vlaamse regering de schenkingstarieven voor onroerende goederen op 1 juli vorig jaar fors heeft verlaagd, waardoor we onze erfgenamen duizenden euro’s kunnen besparen. Voor roerende goederen waren die schenkingsrechten sinds 2004 al erg laag.

Verdriedubbeling
Tot een half jaar geleden was vastgoed schenken haast zinloos. De tarieven waren zo hoog - tot 80% - dat het oninteressant was. Een schenking had meer weg van een onteigening. “Met de nieuwe tarieven is dat verleden tijd.

Nooit was een schenking met de warme hand zo voordelig als vandaag”, zegt Eric Spruyt, notaris in Brussel en professor aan de KU Leuven.

De cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat KFBN bevestigen dit. Inzake vastgoed steeg het aantal schenkingen in Vlaanderen van 738 (juli 2015) naar 2.235 in december. In de tweede helft van 2015 werden in Vlaanderen in totaal 8.160 vastgoedeigendommen geschonken.

Versoepeling
Schenkingsrechten worden berekend per schenking en per begunstigde. Als ouders vanuit de huwelijksgemeenschap aan hun twee kinderen schenken, gaat het in feite dus om vier schenkingen (twee ouders en twee kinderen).

De schenkbelasting wordt op elke schenking afzonderlijk berekend, waardoor u in zo’n geval vaak aan het laagste tarief wordt belast.

De hoogte van die schenkbelasting hangt ook af van je verwantschap met de schenker. Het onderscheid tussen de verschillende verwantschappen werd hervormd naar twee categorieën belastingplichtigen:
 1. Schenkingen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders, overgrootouders) of tussen partners
 2. Schenkingen tussen andere personen.

De verschillende tariefschalen werden teruggebracht naar vier eengemaakte schijven. Ten opzichte van vroeger genieten de schenkingen in rechte lijn een flinke verlaging: nu kan je tot 150.000 euro aan 3% schenken, en het toptarief is 27%. Voor schenkingen tussen alle andere personen is de verlaging ook drastisch: waar de tarieven vroeger tussen 65% en 80% lagen, is dat vandaag tussen 10% en 40%.

Extra kortingen
De nieuwe tarieven worden bijkomend verlaagd voor wie bereid is om voor minstens 10.000 euro energetisch te renoveren (isolatie, nieuwe beglazing, enz.) of te verhuren voor minstens 9 jaar. Wanneer de begunstigde een persoon is met een handicap geldt ook een vrijstelling (abattement).

“Wanneer een schenking binnen de drie jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, worden beide schenkingen samengeteld om het (hogere) tarief voor de tweede schenking te bepalen. Uiteraard wordt de eerste schenking niet opnieuw belast”, zegt notaris Eric Spruyt.

“Wanneer de schenker binnen de drie jaar na de onroerende schenking overlijdt, speelt er een opduweffect in de erfbelasting. De andere goederen die u in uw erfenis nalaat, worden dan in hogere schijven in de erfbelasting belast.

Dit geldt niet in rechte lijn en tussen partners, voor zover u geen ander onroerend goed nalaat en enkel maar roerende goederen.”

Let wel: de schenkbelasting wordt altijd berekend op de verkoopwaarde van het geschonken vastgoed. Schenker en begiftigde moeten in de schenkingsakte deze verkoopwaarde waarheidsgetrouw opgeven. De ontvanger van het registratiekantoor kan deze waardering controleren. Als hij vindt dat de waarde te laag is, kan hij een bijkomende schenkbelasting opeisen.

Oorlogskas
Een schenking is in alle gevallen voordeliger dan een erfenis, tenminste op financieel vlak (zie grafiek). “Op burgerrechtelijk vlak is dat allerminst het geval”, bevestigt een notaris uit het Hasseltse. “Ik raad mijn cliënten altijd aan om zich niet uit te kleden voor het slapengaan. Ik geef een voorbeeld uit de praktijk. Een gehuwd koppel heeft zijn woning van 300.000 euro vijf jaar geleden geschonken aan hun twee dochters. Zolang de ouders leven, hebben ze het vruchtgebruik: ze mogen er blijven wonen en ze mogen de eventuele opbrengsten van de verhuring houden. Nu de schenkers 75 zijn, willen ze dat huis verkopen en naar een serviceflat verhuizen. Maar één van de dochters gaat niet akkoord, al dan niet onder invloed van haar echtgenoot die zich met de zaak is gaan moeien, uit betweterigheid, inhaligheid of omdat hij schulden heeft.

Gevolg is een familieruzie waarvan het einde ver zoek is. Dan is de 11.000 euro belasting die door schenking van dat huis is uitgespaard, een heel duur cadeau.”

De notaris wijst erop dat een schenking ideaal is voor een tweede verblijf. “Een buitenverblijf in de Ardennen of een appartement aan de kust”, zegt hij. “Bij schenking houdt het eerdergenoemd koppel dit tweede verblijf op een goedkopere manier in de familie. Datzelfde koppel heeft zijn gezinswoning nog als oorlogskas voor als het naar een serviceflat wil verhuizen.”

Vruchtgebruik
Wat er van zij, wie een schenking wil doen, maakt vooraf best een afspraak bij een van de 1.500 notarissen die ons land rijk is. Een schenking heeft immers een onmiddellijk effect en is in principe onherroepelijk.

“Een uitgebreide bevraging en een schenkingscontract op maat kunnen veel miserie voorkomen”, besluit professor Spruyt.

Gerelateerde artikels

Wat zijn successierechten en welke impact hebben ze op je erfenis?

Successierechten, of erfbelasting, zijn een vorm van belasting op de waarde van de gekregen goederen bij een erfenis. 

Niemand houdt van belastingen, zeker niet wanneer ze komen kijken bij een erfenis van een ouder of een naaste. Jammer genoeg kan je er echter niet aan onderuit en is het dus best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.
Lees meer

Je hebt onroerend goed geërfd. Wat nu? Hoe zit het met de successierechten?

Erven is steeds een tweesnijdend zwaard. Een situatie van krijgen en verliezen. Omdat velen in zo’n zware periode geen zin hebben om een lastig verkoopproces door te maken helpen wij je graag een handje met alles op een rijtje te zetten.
Lees meer

Vastgoed schenken: hoe komt het dat de cijfers momenteel zo hard stijgen?

Schenkingen van vastgoed zijn dit jaar sterk gestegen en dat zou te maken hebben met de gezondheidscrisis.
Lees meer

Lijfrente: een nieuwe formule om niet meer te hopen op het overlijden!

Laten we het toegeven: de lijfrente is een verleidelijke formule, op één detail na…
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons