Renovaties moeten vanaf 2015 E90 scoren

Vanaf 1 januari 2015 moeten grondige energierenovaties een E-peil 90 behalen. Hiermee legt de Vlaamse overheid voor het eerst een E-peil eis op aan renovatieprojecten. Tot hiertoe dienden dergelijke projecten enkel aan isolatienormen te voldoen. Daarmee zet de overheid een nieuwe stap in het energiezuinig maken van het bestaande gebouwenpatrimonium.

De Vlaamse overheid legde in het verleden al EPB-eisen op voor renovaties, maar die gingen nooit zover als voor nieuwbouwprojecten. Daar lijkt nu verandering in te komen. De eerste stap is alvast het invoeren van een E-peil eis voor vergunningsaanvragen voor ingrijpende energetische renovaties. Vanaf 1 januari 2015 moeten dergelijke renovaties een E-peil 90 voorleggen. De criteria om te bepalen of een energetische renovatie al dan niet ingrijpend is, zijn:
 • het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie
 • het grotendeels behoud van de draagstructuur en
 • isolatie van minstens 75% van bestaande daken en gevels. 

Naast het E-peil moeten de renovaties ook voldoen aan:
• Minimale ventilatievoorzieningen
• Umax/Rmin eisen
• Umax voor de na-geïsoleerde spouwmuur 

E-peilpremie en korting onroerende voorheffing
Wie de woning minder ingrijpend aanpakt, kan op eigen initiatief wel een E-peil aanvragen. Dat kan interessant zijn om aanspraak te maken op de E-peilpremie van de netbeheerders of de verlaagde onroerende voorheffing.

E60 voor nieuwbouw
Voor nieuwbouwwoningen verstrengde de overheid sinds de invoering in 2006 al stelselmatig het E-peil. Gestart bij E100 in de beginperiode evolueren we in 2014 naar een E-peil 60 voor woningen.


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag