Recordaantal verzekeringen gewaarborgd wonen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen kreeg vorig jaar 13.643 aanvragen voor de gratis Verzekering Gewaarbord Wonen. Een record sinds de opstart in 1998, zo meldt de bouwsite Livios. Toch kent één op drie (ver)bouwers de verzekering niet.

De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen van de Vlaamse overheid wint aan populariteit. Het agentschap Wonen-Vlaanderen kreeg vorig jaar 13.643 aanvragen, meldt de bouwsite Livios. De verzekering vangt het inkomensverlies op wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Ook al is dat een record, toch is de verzekering nog altijd niet alom bekend. Uit een enquête bij 572 lezers van de jaargids Verstandig Bouwen & Renoveren, die de afgelopen vijf jaar hebben geleend voor hun bouw- of verbouwproject, blijkt dat 30,1 procent niet afwist van het bestaan van de verzekering. Slechts 27 procent van de gezinnen werd door hun bankier op de hoogte gebracht.

Om de verzekering meer bekend te maken startte Vlaams minister van Wonen Freya Van de Bossche vorig jaar een informatiecampagne via de grootbanken. Klanten die recent een lening afsloten en voldeden aan de voorwaarden voor de verzekeringen, kregen van de bank een informatiebrief en de nodige documenten voor de aanvraag.

In de Livios-enquête zegt meer dan de helft (54,1 %) van de mensen, dat ze niet in aanmerking kwamen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Een mogelijk struikelblok is de door de bank geschatte verkoopwaarde die maximum 320.000 euro mag bedragen in Vlaanderen en 368.000 euro in de rand rond Brussel. 

We zetten de details van de Verzekering Gewaarborgd Wonen even op een rij.

Wat biedt de verzekering?
 - De verzekering geldt voor een periode van 10 jaar.
 - Wordt u in die periode onvriijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan neemt de verzekering een deel van uw maandelijkse aflossing over.
 - Er geldt een wachttijd van drie maanden die u zelf moet zien te overbruggen.
 - De verzekering helpt u met de maandelijkse aflossing gedurende maximaal 36 maanden. Maar let op, bij een onvrijwillige werkloosheid gaat het niet om 36 opeenvolgende maanden. U kunt slechts 18 opeenvolgende maanden een tegenmoetkoming krijgen. Daarna zult u opnieuw 3 maanden aan de slag moeten gaan voor u nogmaals 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming krijgt. Over de verzekerde periode van 10 jaar kunt u wel verspreid meerdere kortere periodes de dekking genieten, met een maximum van 36 maanden. 

Het bedrag dat de verzekering maandelijks uitkeert, bedraagt:
 - Tijdens het eerste jaar: 70% van uw maandelijkse afbetalingsbedrag
 - Het tweede jaar: maximaal 56% van uw maandelijkse aflossing
 - Het derde jaar: maximaal 42% van uw maandelijkse aflossing
 - In elk geval wordt de vergoeding afgetopt op 600 euro voor een nieuwbouw en 500 euro voor bestaande woningen 

De verzekering keert het bedrag niet aan u uit, maar doet dat rechtstreeks aan uw bank. 

Voor u? - U hebt minder dan een jaar geleden een woonkrediet afgesloten om een huis te kopen, bouwen of verbouwen.
 - U leent minstens 50.000 euro. Een lening die louter dient om te renoveren komt in aanmerking vanaf 25.000 euro.
 - De woning ligt in het Vlaams Gewest en het is uw enige woning.
 - De verkoopwaarde van de woning bedraagt maximaal 320.000 euro. In het arrondissement Halle-Vilvoorde en enkele gemeenten van het arrondissement Leuven ligt dat plafond hoger, op 368.000 euro.
 - In de twaalf maanden voor u de verzekering aanvraagt, moet u ononderbroken gewerkt hebben. Zwangerschapsverlof wordt niet beschouwd als een onderbreking.
 - Er gelden geen inkomensvoorwaarden voor de aankoop van een woning en/of renovatiewerken. Er zijn wel inkomensgrenzen voor nieuwbouw.
 - De verzekering is gratis. De Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten. 

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen vindt u hier.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag