Rechtsbescherming van de consument-verkoper bij Oximo, dé online vastgoedmakelaar, gaat verder dan die via de traditionele (offline) vastgoedmakelaar.


Wie een product koopt op het internet heeft binnenkort twee weken de tijd om zich te bedenken en het terug te sturen. Dat heeft het Europees Parlement beslist. Het keurt daarmee het compromis goed dat met de lidstaten gevonden werd over een modernere consumentenbescherming.

Omdat de bestaande wetgeving nog van voor de digitale revolutie stamt, zijn consumenten die aankopen doen via het internet doorgaans niet goed beschermd. Gepieker of de producten wel op tijd geleverd zullen worden of in goede staat zullen zijn en de grote verschillen in consumentenbescherming tussen de lidstaten zijn bovendien een rem op grensoverschrijdende handel. De nieuwe consumentenrichtlijn moet ook daar een einde aan maken.

Wie op het internet, via de telefoon of aan de deur iets koopt, zal - vanaf het moment van ontvangst 14 dagen de tijd hebben om zich te bedenken. Laat de verkoper na de consument te informeren over dit recht op bedenktijd, dan krijgt de koper één jaar de tijd om het product terug te sturen. De kosten voor het terugsturen zijn wel voor rekening van de consument.

Europa maakt ook korte metten met 'verborgen kosten' bij bijvoorbeeld vliegtuigtickets. Die zijn voortaan verboden, net als het vooraf (ongemerkt) aanvinken van diensten waardoor de prijs eveneens hoger is dan verwacht.
In eigen land reageert het VBO vrij positief op de nieuwe regels, maar het betreurt dat 'deze richtlijn de onrechtmatige toepassing van bepaalde beschermingsmaatregelen door de consument niet kan uitsluiten'.

Op het vlak van online aankoop van diensten zoals bijvoorbeeld makelaarsdiensten is er reeds een soortgelijke regeling van kracht . Bij Oximo is het zo dat van zodra de dienstenovereenkomst online gesloten wordt  de verkoper meteen volgende melding krijgt:
“U heeft als consument het recht om aan de onderneming Oximo mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (d.w.z. vanaf het moment dat u op de link 'bevestigen' in deze mail heeft geklikt), mits het verzenden van een aangetekend schrijven aan …“

Dit is in België al enige tijd in voege ingevolge de nieuwe wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.
In feite is de rechtsbescherming van de consument - verkoper die online makelaarsdiensten koopt zoals thans bij Oximo op heden als enige op de Belgische markt mogelijk is, groter als wanneer dit offline gebeurt (dus schriftelijk op papier), vermits de mogelijkheid van herroeping dan beperkt is tot zeven werkdagen. 

 

 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag