Oximo beschermt ook de kopers!

De bescherming van de koper wordt door Oximo hoog in het vaandel gedragen. Wij zijn immers geen traditionele vastgoedmakelaar maar onderscheiden ons door een specifieke manier van werken dewelke resulteert in een optimale kopersbescherming.

De basis van Oximo is dat wij vastgoed verkopen via een online vastgoedplatform. Dit laat ons toe om alle details van het pand te digitaliseren en online ter beschikking te stellen. Zo kan een potentiële koper niet alleen alle wettelijk verplichte documenten direct raadplegen (EPC, huurcontracten, keuringen,…), maar daarnaast ook bouwtechnische gegevens, informatieverplichtingen, enz... Op die manier heeft de koper steeds zekerheid op basis van welke gegevens hij een pand koopt. 

Daarnaast heeft een koper bij ons het recht om een bod te doen onder opschortende voorwaarde van het bekomen van financiering ten belope van maximum 90% van de prijs en binnen een termijn van dertig dagen na datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Dit is geen verplichting, de koper kan ten allen tijde geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn recht.

Bovendien heeft de koper een bedenktijd van 7 dagen na de aanvaarding van het bod door de verkoper. Deze periode zal u bij geen enkele andere makelaar vinden en behoedt u als koper voor het maken van beslissingen waarvan u achteraf spijt heeft. 

Daarenboven kan u, indien u schade heeft geleden in de loop van het koopproces, desgevallend een beroep doen op onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ten slotte werken wij op ons kantoor met een aantal Oximo adviseurs. Zij genoten verscheidene opleidingen en zijn multidisciplinair geschoold. Zo zorgen zij voor een correcte schatting van het pand zodanig dat u een prijs betaalt dewelke een correcte waarde van het pand vertegenwoordigt. Zij staan ook steeds paraat om u persoonlijk advies te geven over een pand, onze online biedingsprocedure en de verschillende aspecten van het veilig kopen. 


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag