Opzeg van een huurcontract

U bent verhuurder van een woning of appartement, en wilt uw huurcontract opzeggen voor eigen gebruik, maar vraagt zich af wat er juist in de opzegbrief naar de huurders toe moet staan? Hier vindt u een voorbeeld van een opzegbrief...

AANGETEKEND 

[Uw Naam] [Straat en huisnummer] [Postcode en gemeente] [Naam Huurder] [Straat en huisnummer 2] [Postcode en gemeente 2] [Stad], [Datum] Onderwerp: opzeg van het huurcontract van het [huis/appartement] gelegen te [Adres van het pand] 

[Mevrouw/Mijnheer], 

In overeenkomst met de woninghuurwet deel ik u mee dat ik het huurcontract dat ik met u heb afgesloten op [Aanvangsdatum], wens op te zeggen mits een opzegtermijn van 6 maanden. De opzeg gaat in op [Datum aanvang opzegtermijn] en eindigt op [Datum einde opzegtermijn]. 

(1) De reden van de opzeg is het persoonlijke gebruik van het pand. Ik ben van plan het pand gedurende minstens twee jaar persoonlijk en werkelijk te bewonen. 

OF Ik ben van plan het pand gedurende minstens twee jaar persoonlijk en werkelijk te laten betrekken door [Graad van verwantschap]: [Naam en Voornaam], [Geboortedatum], [Huidige verblijfplaats]. 

(2) Ik ben van plan om belangrijke [Renovatie-/verbouwingswerken] uit te voeren, waarvan de kostprijs [Bedrag van de werken] zal bedragen, wat overeenstemt met een bedrag dat hoger ligt dan drie keer de jaarhuur. 

(3) Aangezien de opzeg gebeurt voor het einde van de eerste periode van 3 jaar binnen de termijn van 9 jaar, ben ik u een schadevergoeding van 9 maanden huur, of [Bedrag voor 9 maanden] euro, verschuldigd. 

OF Aangezien de opzeg gebeurt voor het einde van de tweede periode van 3 jaar binnen de termijn van 9 jaar, ben ik u een schadevergoeding van 6 maanden huur, of [Bedrag voor 6 maanden] euro, verschuldigd. 

OF Aangezien de opzeg gebeurt tijdens de derde periode van 3 jaar binnen de termijn van 9 jaar, ben ik u geen schadevergoeding verschuldigd. 

Hoogachtend,

[Uw Naam]

Bron:
Netto.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag