Notaclick.be versus Oximo.be versus Eenmaal-andermaal.be volgens het magazine 'Ik ga Bouwen'.


Al decennia lang organiseren notarissen openbare verkopingen in verkoopzalen en cafés. Sinds kort kan het dankzij Notaclick ook via het internet.

Notaclick is een initiatief van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
Op dit online veilingplatform kunnen potentiële kopers elektronisch bieden op een onroerend goed in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Op de startpagina van notaclick.be vindt u alvast een zoekmodule: daar kunt u aangeven welk type vastgoed u zoekt en in welke regio. Bij ons bezoek was het aanbod echter ietwat
teleurstellend: slechts 23 panden, met een duidelijk overwicht in Vlaams-Brabant.
Op elk onroerend goed kunt u gedurende een bepaalde periode elektronisch opbieden volgens het veilingprincipe. Die periode is door de notaris vastgelegd en wordt duidelijk aangegeven op de website. Als u wilt bieden, dan dient u zich eerst eenmalig in te schrijven op de website. Dat gebeurt aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (u heeft dus een kaartlezer en de persoonlijke pincode van uw eID nodig). Zodra u ingeschreven bent, moet u zich aanmelden: dat gebeurt opnieuw met uw elektronische identiteitskaart. Om daadwerkelijk elektronisch te mogen bieden, moet u eerst online toelating vragen aan de betrokken notaris.

MEERDERE OPTIES
In de tweede fase van het verkoopproces zijn er twee mogelijkheden (in de verkoopsvoorwaarden komt u hier meer over te weten):
�� ofwel gaat het om een volledig elektronische verkoop: in datgeval kunt u tot aan de  definitieve toewijzing elektronisch blijven opbieden. U bent dan wel verplicht om tussendoor een fysieke afspraak te maken bij de notaris voor de controle van uw gegevens en het ondertekenen van de nodige volmachten.
�� ofwel wordt de uiteindelijke verkoop afgesloten in een traditionele verkoopzaal: in dat geval moet u daar uiteraard fysiek aanwezig zijn indien u nog wilt kunnen bieden.
Een bod kan bovendien uitgebracht worden op twee manieren:
�� ofwel kiest u manueel voor een bedrag, dat uiteraard hoger moet zijn dan het hoogste bod van dat moment. Wordt uw bod overboden, dan ontvangt u meteen een
e-mail en kunt u opnieuw bieden.
�� ofwel geeft u een automatisch bod in, waarbij u meteen uw limietbedrag aangeeft. Notaclick zal automatisch elk bod van anderen voor u verhogen met een bepaalde ‘biedstap’ (die bepaalt u eveneens zelf). Daarbij geldt absolute discretie, zodat ook de
betrokken notaris geen weet heeft van uw limietbedrag.

ELK BOD IS BINDEND
Goed om weten is dat elk uitgebracht bod via Notaclick bindendis – net zoals bij een traditionele openbare verkoop. Elk bod wordt immers elektronisch ondertekend, zodat er geen twijfel bestaat over uw identiteit. Als uw bod dus niet overboden is bij de afsluiting van de verkoop, dan wordt u de eigenaar van het bewuste goed. Dat betekent ook dat u binnen de voorziene termijnen de nodige betalingen zal moeten verrichten. Zorg er dus voor dat u zich vooraf goed geïnformeerd heeft, en dat u een eventuele hypotheeklening heeft besproken met uw bankier. Alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer het hoogste bod door de verkoper als te laag beschouwd wordt, kan de notaris toch beslissen om de uiteindelijke verkoop niet te
laten doorgaan. Bij elke verkoop op Notaclick is die notaris trouwens nauw betrokken.
Hij staat garant voor een veilig, betrouwbaar en transparant verkoopproces. Een verkoper moet zijn woning sowieso via een notaris aanbieden: die zal het pand dan na de nodige voorbereidende opzoekwerken, online aanbieden. Tijdens het hele proces staat hij ter beschikking voor alle vragen, en kan hij de kandidaat-koper informatie bezorgen over onder meer de koopkosten, eventuele erfdienstbaarheden, huur- of pachtcontracten, het kadastraal inkomen en stedenbouwkundige voorschriften. Hij organiseert ook de kijkdagen en geeft alle informatie hierover duidelijk mee op de website.

EN DE KOSTEN?
Voor de kandidaat-koper is het gebruik van Notaclick gratis. Als u als hoogste bieder de nieuwe eigenaar wordt, dan moet u wel, net zoals bij andere vastgoedtransacties, rekening houden met onder meer de registratierechten en publiciteitskosten. 

ZIJN ER ALTERNATIEVEN?
Bij Notaclick gebeurt de prijsvorming via online opbod onder toezicht van een notaris. Elk bod wordt uiteraard niet enkel aan de verkoper gecommuniceerd: ook alle andere kandidaat-kopers krijgen het te zien. Op Oximo (www.oximo.be) kunt u eveneens elektronisch bieden op onroerend goed, maar hier gaat het steeds om een verkoop uit de hand en niet om een openbare verkoop zoals bij Notaclick. “Een bod is hier echter evenzeer bindend”, zegt initiatiefnemer Jan De Brabandere. “Maar het wordt alleen gecommuniceerd aan de verkoper en niet aan andere geïnteresseerden. Na een eventuele toewijzing heeft de hoogste bieder – in tegenstelling tot bij Notaclick – steeds zeven dagen bedenktijd.” Gelijkaardig is Eenmaalandermaal (eenmaal-
andermaal.be). “De panden op deze website worden aangeboden door erkende makelaars”, zegt oprichter Paul Voerman. “Het gaat steeds om onderhandse verkopen waarop geïnteresseerden kunnen bieden. De uiteindelijke koop wordt pas gesloten als de hoogste bieder het compromis ondertekend heeft.” Zowel De Brabandere als Voerman zien twee belangrijke voordelen van de onderhandse verkoop (en dus ook van hun websites) ten opzichte van een openbare verkoop: de markt is veel groter en de kosten liggen lager. Bij een openbare verkoop via Notaclick betaalt de koper namelijk forfaitaire kosten die tot 5% hoger kunnen zijn dan bij een verkoop uit de hand.

Bron:
Magazine 'Ik ga Bouwen'


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag