Nog altijd stijgende woningprijzen

De verkoopprijzen van Belgische woningen klommen in het derde kwartaal van 2015 een stukje hoger.

Als gevolg van een moeilijke overschakeling naar een nieuw registratiesysteem bij het kadaster is het nog altijd wachten op de nieuwe officiële prijsstatistieken voor de Belgische woningmarkt. Uit de pas vrijgegeven residentiële vastgoedprijsindex, een geharmoniseerde prijsindex van Eurostat voor de Europese lidstaten, blijkt evenwel dat de prijzen op de Belgische woningmarkt nog altijd in de lift zitten.

De Belgische residentiële vastgoedprijsindex steeg in het derde kwartaal van 2015 met 1,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor de jongste vier kwartalen bedraagt de gemiddelde prijsinflatie op de Belgische vastgoedmakt 0,6 procent.

De residentiële vastgoedprijsindex meet de prijsverandering op zowel de primaire (nieuwbouw) als de secundaire (bestaande woningen) residentiële markt. Het is een index die rekening houdt met kwaliteitsverschillen in het bestand van de verkochte panden via de zogenaamde hedonische regressie analyse. Daarbij berekent men eerst een theoretische prijs op basis van de karakteristieken en de locatie van de verkochte woningen. 

Die theoretische prijs wordt vervolgens vergeleken met de werkelijke transactieprijs om zo prijswijzigingen als gevolg van verschillen in de karakteristieken van de woningen te elimineren. 

Bron:
Trends.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag