Nieuwe erfbelasting op komst in Vlaanderen

Vanaf 1 september eerstkomende wijzigt de erfbelasting in Vlaanderen vermoedelijk op een aantal punten. Maar wat zijn de belangrijkste wijzigingen die er aankomen?

Binnen de Vlaamse regering bestaat er een akkoord om de erfbelasting te wijzigen. Als alles naar plan gaat zou deze wijziging vanaf 1 september eerstkomende een feit worden. Wat moet je daarvan weten?

Lagere tarieven
Voor verwanten in de zijlijn en voor andere erfgenamen verlagen de erfenisrechten. Meer bepaald wordt op de schijf tot en met 35.000 euro allicht een erfbelasting van 25 % verschuldigd. Op de schijf tussen 35.000 en 75.000 wordt het tarief 30 % in de relatie tussen broers en zussen en 45 % tussen anderen. Boven de 75.000 euro wordt een percentage van 55 % toepasselijk. Het tarief van 65% verdwijnt.

Meer vrijstellingen
Er komen ook enkele bijkomende vrijstellingen. Dat is bv. het geval voor volle wezen onder de 21 jaar. Meer bepaald wordt (als hun langstlevende ouder overlijdt) een vrijgestelde grondslag van erfbelasting voorzien ten belope van het bekomen aandeel in de woning waar de langstlevende ouder van het kind gedomicilieerd was op het moment van overlijden. Ook is er een vrijstelling van heffingsgrondslag (belastingvrij gedeelte) van 75.000 euro wat betreft de roerende goederen.

Langstlevende
Ook voor de langstlevende partner komt er een verdere vermindering van de erfenisbelasting. Meer bepaald komt er daar een vrijstelling van heffingsgrondslag (belastingvrij gedeelte) van € 50.000 dat wordt toegepast op de nettoverkrijging van de partner in de roerende goederen. Aan de vererving van de gezinswoning tussen partners wordt niet geraakt. Deze blijft vrijgesteld van erfbelasting.

Gerelateerde artikels

Wat zijn successierechten en welke impact hebben ze op je erfenis?

Successierechten, of erfbelasting, zijn een vorm van belasting op de waarde van de gekregen goederen bij een erfenis. 

Niemand houdt van belastingen, zeker niet wanneer ze komen kijken bij een erfenis van een ouder of een naaste. Jammer genoeg kan je er echter niet aan onderuit en is het dus best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.
Lees meer

Je hebt onroerend goed geërfd. Wat nu? Hoe zit het met de successierechten?

Erven is steeds een tweesnijdend zwaard. Een situatie van krijgen en verliezen. Omdat velen in zo’n zware periode geen zin hebben om een lastig verkoopproces door te maken helpen wij je graag een handje met alles op een rijtje te zetten.
Lees meer

Vastgoed schenken: hoe komt het dat de cijfers momenteel zo hard stijgen?

Schenkingen van vastgoed zijn dit jaar sterk gestegen en dat zou te maken hebben met de gezondheidscrisis.
Lees meer

Lijfrente: een nieuwe formule om niet meer te hopen op het overlijden!

Laten we het toegeven: de lijfrente is een verleidelijke formule, op één detail na…
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons