Nederlandstalige Raad sluit protocol af met CIB-Vlaanderen

Op 16 januari 2013 werd in het Brusselse Notarishuis een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de Nederlandstalige Raad en CIB-Vlaanderen. Het gaat om een reeks praktische werkafspraken en gedragscodes die ertoe moeten leiden dat het verkoopproces nog vlotter kan verlopen. “Dit zal niet alleen de vastgoedmakelaars en notarissen ten goede komen, de consument zal hier uiteindelijk als grootste winnaar uitkomen”, aldus Kristien Berkein, voorzitter van CIB-Vlaanderen.

Na lokale protocols, nu eentje voor gans Vlaanderen
Lokaal was er in het verleden onder meer in de provincie Limburg en Antwerpen al sprake van een protocol tussen makelaars en notarissen, maar het samenwerkingsverband dat nu werd gesloten geldt meteen voor alle Vlaamse provincies. Het gemaakte afsprakenkader laat alvast weinig aan de verbeelding over. Zo werden een aantal cruciale gedragsregels en praktische werkafspraken uitgewerkt om de samenwerking te versoepelen en te optimaliseren. “Er is lang onderhandeld, maar het resultaat is meer dan bekoorlijk”, stelt Kristien Berkein, voorzitter van CIB-Vlaanderen. “Goede afspraken maken goede vrienden, wordt wel eens gezegd. Wel, dat is hetgeen we nu in de praktijk hebben toegepast. Vastgoedmakelaars en notarissen zijn tenslotte geen concurrenten van elkaar, ze werken complementair.”

Ook notaris Adrienne Spaepen juicht de samenwerking toe en spreekt van een “evenwichtig akkoord” tussen beide beroepsgroepen. “Uiteindelijk zal dit het hele verkoopproces optimaliseren en professionaliseren, iets waar de consument uiteindelijk nog het meest mee gediend zal zijn.” Duidelijkheid creëren

Concreet engageren de makelaars zich onder meer om uiterlijk 48 uur voor de ondertekening van de verkoopsovereenkomst een volledig ingevuld ontwerp ter nazicht aan de notaris te bezorgen. Daarnaast is er ook duidelijkheid i.v.m. de kostenverdeling. Zo kan er geen verwarring meer ontstaan over welke kosten nu voor rekening van de koper zullen zijn en welke voor rekening van de verkoper. Daarenboven zijn er gedragsregels opgesteld met betrekking tot het voorschot, de waarborg, het verlijden van de akte en de syndicus. Zo worden er op alle noodzakelijke acties duidelijke termijnen geplakt. Het protocol dat werd gesloten is het eerste maar allicht niet het laatste en vormt de basis voor verder structureel overleg op Vlaams niveau tussen beide beroepsgroepen.

Bron:
e-notarius.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag