Nederlandse notarissen introduceren het begrip “internetbieden“ samen met de oprichting van regionale executieveilingen.


Eén gezamenlijke regionale veiling
Om executieveilingen voor particuliere kopers aantrekkelijker te maken heeft een twintigtal Friese notarissen besloten de krachten te bundelen. Zij hebben daarvoor de Stichting Friese Vastgoed Veiling opgericht die de executieveilingen van deze notarissen centraal organiseert, zodat er meer aandacht kan worden besteed aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van executieveilingen voor particuliere kopers. 
Daarnaast leidt een centrale organisatie natuurlijk ook tot lagere kosten, wat ten goede komt aan de eigenaar wiens woning gedwongen wordt verkocht. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.
Door het organiseren van één regionale veiling, worden vaak meerdere panden in een zitting geveild. De regionale veilingen worden op een vast tijdstip en een vaste plaats georganiseerd.

Verantwoordelijkheid bij individuele notaris
Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen te Drachten coördineert deze regionale veiling, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Friese Vastgoedveiling. Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen regelt een aantal operationele zaken. De verantwoordelijkheid over elke individuele veiling blijft bij de notaris die staat vermeld bij elk afzonderlijk veilingobject. 
Informatie over het te veilen object en over de veilingvoorwaarden, staat vermeld op de website bij het betreffende te veilen object.

Internetbieden
Vanaf maart 2011 kan bij de Vastgoedveiling Friesland en Utrechtgooi via internet geboden worden, zowel via opbod als via afslag.

http://www.vastgoedveilingfriesland.nl/page.asp?id=11425 
Uit dit artikel blijkt dat de notarissen in Nederland al veel verder gevorderd zijn in het proces van samenwerking en efficiëntieverbetering bij de organisatie van openbare verkopingen. Het is evident dat de volgende stap zal zijn dat de regionale veilingen op hun beurt zullen samensmelten tot een nog groter geheel om uiteindelijk te komen tot één enkel Nederlands notarieel veilingplatform, waar zowel de belangen en het gebruiksgemak van koper als verkoper aan bod komen.
Vanaf wanneer mogen we van het Belgisch notariaat een soortgelijk initiatief verwachten?
Er zijn geruchten dat dit voor heel binnenkort is … Wij zijn alvast benieuwd!

 

 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag