Modeldocument om energiecontract op te zeggen

Hieronder een voorbeeld van een aangetekende brief om uw energiecontract op te zeggen:

AANGETEKEND 

[Uw Naam]
 [Uw Adres]
 [Uw postode en gemeente]
 [Naam van de leverancier]
 [Adres 2]
 [Postcode en gemeente 2]
 [Stad], [Datum] 

Betreft: opzeg van een contract Contract nr: [Nummer van uw contract]

Mevrouw, Mijnheer,

(Opzeg van een contract van bepaalde of onbepaalde duur) – Gelieve te noteren dat ik hogervermeld contract, dat werd afgesloten op [Datum van ondertekening], wens op te zeggen. De opzeg gaat in na het verstrijken van de opzegtermijn bepaald in de algemene voorwaarden van het contract dat ons bindt, namelijk op [Opzegdatum]. Er is dan ook geen verbrekingsvergoeding verschuldigd. 

(Niet-verlenging van een contract van bepaalde duur) – Gelieve te noteren dat ik hogervermeld contract, dat werd afgesloten op [Datum van onderschrijving], niet wens te verlengen. De opzeg gaat dus in na het verstrijken van de opzegtermijn bepaald in de algemene voorwaarden van het contract dat ons bindt, namelijk op [Opzegdatum]. Er is dan ook geen verbrekingsvergoeding verschuldigd. 

(Verbreking van een contract als gevolg van een tariefverhoging) – Gezien de tariefverhoging die u doorvoert, wens ik hogervermeld contract, dat werd afgesloten op [Datum van onderschrijving], op te zeggen. De opzeg gaat in na het verstrijken van de opzegtermijn bepaald in de algemene voorwaarden van het contract dat ons bindt, namelijk op [Opzegdatum]. Er is dan ook geen verbrekingsvergoeding verschuldigd. 

Hoogachtend,

[Uw Naam]

Bron:
Netto.be


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag