Maart erg zwak voor Belgische woningmarkt

Maart was een erg zwakke maand voor de Belgische vastgoedmarkt. Volgens de Notarisbarometer daalde het aantal transacties met 10 procent. 'Toch is het eerste kwartaal van 2013 een vrij gemiddeld kwartaal, dankzij de sterke start', benadrukt Bart Van Opstal van de Notarisbarometer. 

De vastgoedactiviteit in het eerste kwartaal van 2013 was op het eerste gezicht zich met een index 101,4 (vierde kwartaal 2009 = 100) niet echt verontrustend. Ze lag maar 0,3 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2012.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 is er wel een terugval van de vastgoedactiviteit met 5,1 procent. ‘Enerzijds waren januari en februari 2012 echt zeer goede maanden. De markt trok toen stevig aan. Anderzijds was maart 2013 een echt slechte maand wat het aantal transacties betreft. Er was sprake van een daling met 10 procent ten opzichte van januari-februari en van 5 procent in vergelijking met maart 2012’, stelt Bart Van Opstal. Maart 2012 zit daarmee op het niveau van de eerste maanden na de financiële crisis van 2008.

Gaat het om een tijdelijke appelflauwte? ‘De meest waarschijnlijke verklaring voor het beperkt aantal transacties is in deze hypothese de impact van de Cypruscrisis. De woningmarkt werd de voorbije maanden steeds meer gedragen door investeerders. Zij zijn meer begaan over de toekomst van de euro, de veiligheid van hun spaarcenten. Met de Cypruscrisis werd hun vertrouwen zwaar getest. Wie daarentegen zijn eerste woning wil verwerven om er zelf in te wonen, is op de eerste plaats in onderhandeling met zijn bank over de financiering. De rest trekt hij zich minder aan’. 

Het ongewoon slechte weer in maart kan ook een rol hebben gespeeld, net als de onzekerheid over de bijkomende maatregelen die in het kader van de begrotingscontrole voor Pasen konden genomen worden. De hypothecaire rente blijft wel nog steeds bijzonder interessant.

Toch zijn er regionale verschillen in het eerste kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal steeg het aantal transacties in het vierde kwartaal met 2,2 procent in Brussel. In Vlaanderen was er een status-quo (+0,4%), in Wallonië een terugval met 2,2 procent. Er was wel in alle regio’s een daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012: Brussel: - 9 procent ; Wallonië: -7,9 procent ; Vlaanderen: – 2,9 procent.

Stabiele woonhuisprijzen
De prijzen van woonhuizen voor België bleven nog vrij stabiel. De prijzen van woningen stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012 met 0,1 procent tot 229.359 euro. In Vlaanderen was er een daling met 1,3 procent tot 246.487 euro, terwijl er in Wallonië nog een stijging was met 2,6 procent tot 174.354 euro. In Brussel stabiliseerden de prijzen op 404.359 euro (+0,8 procent).

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 was er nationaal een stijging met 3,1 procent (0,7 procent in reële waarde). Er was een stijging in de drie regio’s (+3,1 procent), Wallonië (4,5 procent) en Brussel (4,1 procent). ‘Er was een toename van de woningprijzen tot en met het derde kwartaal. De voorbije twee kwartalen was er sprake van een plaffonering’.

Appartementen onder druk In het eerste kwartaal van 2013 zijn de prijzen van de appartementen in België in het eerste kwartaal gedaald met 1,5 procent tot 200.345 euro.

Dat was vooral een gevolg van de daling van de prijzen van appartementen in Vlaanderen (-2,7 procent) tot 200.365 euro . Dat is veruit de belangrijkste regio voor appartementen. In Brussel bleef de daling beperkt tot 223.631 euro (-0,5 procent). In Wallonië is er nog een stijging met 1,4 procent tot 157.643 euro. ‘Omdat de prijzen in Wallonië beduidend lager zijn is er daar nog meer marge voor prijsstijgingen’, meent van Opstal.

De prijzen van de appartementen stegen in België tussen het eerste kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal van 2013 met 1,0 procent. Dat is beduidend minder dan de inflatie (2,4 procent in die periode). In Vlaanderen was er in die periode een daling met 2,1 procent terwijl er in die periode een stijging was van 6,7 procent in Wallonië en 8,6 procent in Brussel.

‘De zwakkere prestatie van Vlaanderen is voor een deel het gevolg van de zwakke markt voor appartementen in West-Vlaanderen, zeg maar van de kustappartementen. De prijzen van appartementen zijn er gemiddeld hoger dan elders in het land. Precies dat duurdere marktsegment weegt zwaar op de markt’, stelt Bart Van Opstel, zelf notaris in Oostende.

De prijs van een appartement in West-Vlaanderen bedroeg in het vierde kwartaal 223.446 euro. Dat is 8 procent minder dan gemiddeld in 2012. Een appartement in West-Vlaanderen is gemiddeld even duur als een in het Brussels Gewest (223.631 euro) door het duurdere kustmarksegment. Jammer genoeg is er binnen de Notarisbarometer geen aparte analyse voor de kustappartementen.

In Vlaams-Brabant is de prijs van de appartementen gestegen met 11,2 procent tot 219.486 euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 zijn de prijzen van appartementen in West-Vlaanderen met 12 procent gedaald. Als vooral relatief kleinere appartementen worden verkocht, drukt dit natuurlijk de gemiddelde prijs naar beneden.

De voorbije maanden hebben vier van de tien kustgemeenten de belasting op de tweede verblijven sterk verhoogd.. 

De cijfers van de notarissen zijn gebaseerd op de voorlopige verkoopsovereenkomst die 3 tot 4 maanden voor de ondertekening van de akte plaatsvindt. De cijfers die de FOD Economie elk kwartaal publiceert, zijn op die ondertekende akten gebaseerd. Dit kan op korte termijn verschillende cijfers opleveren. Eind deze week worden de cijfers FOD Economie voor 2012 bekend gemaakt. 

Bron:
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9330226


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag