Kan je je huurder je huis laten renoveren?

Je wil je huis of appartement verhuren aan een huurder die bijzonder handig is. Kan je met hem overeenkomen dat hij verbouwingswerken doet aan je huis in ruil voor een lagere huurprijs? Hoe ga je daarbij te werk?

Je huis of appartement heeft een opfrisbeurt nodig. Het moet dringend worden geschilderd of de vloerbekleding is aan vervanging toe. Of het is zelfs in een zodanige staat dat het niet meer voldoet aan de elementaire vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid waardoor je het in principe niet mag verhuren. Je kent een kandidaat-huurder die de verbouwingswerken op zijn kosten wil doen als hij een tijdlang geen huur moet betalen. Wat kan je dan doen? 

Sluit een renovatieovereenkomst af

Je kan met je huurder een renovatieovereenkomst afsluiten. Dat is eigenlijk een aanvulling op een ‘normaal’ huurcontract dat valt onder de woninghuurwet. Bij zo’n contract gelden de normale regels rond de duur van de huur, de huurwaarborg enz. Alleen verbindt je huurder zich er bijkomend toe om een aantal werken aan je huis of appartement te doen. In ruil lever jij als verhuurder een tegenprestatie waarbij je bijvoorbeeld een tijdlang een lagere huurprijs vraagt. Je kan dat renovatiecontract zowel bij aanvang van de huurovereenkomst afsluiten als in de loop daarvan. In dat geval volstaat het een bijlage op te maken aan het oorspronkelijke contract. 

Je huurder kan bij zo’n contract belang hebben. In ruil voor zijn ‘werk’ heeft hij de mogelijkheid minder of geen huur te moeten betalen. Jij hebt op jouw beurt het voordeel dat je geen kosten van renovatie van je pand moet dragen en dat je daarnaast ook vermijdt leegstandbelasting te moeten betalen. 

Soms zijn er bijkomende voorwaarden

Je kan je woning of appartement via zo’n contract zelfs verhuren als het niet voldoet aan de elementaire vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. In dat geval moet je wel rekening houden met een aantal bijkomende voorwaarden. De werken die je aan je huurder toevertrouwt moeten dan namelijk tot doel hebben je woning in orde te brengen met deze elementaire voorwaarden. In het contract dat je met je huurder afsluit moeten de renovatiewerken verder precies omschreven worden. Ze moeten ook binnen een redelijke termijn van start gaan. Je mag bovendien geen huur vragen tijdens de termijn die overeengekomen is om de renovatiewerken uit te voeren. 

Maak een duidelijk contract op

Het is belangrijk dat je de afspraken die je maakt bij een renovatieovereenkomst duidelijk op papier zet. Geef duidelijk aan welke werken je huurder precies moet uitvoeren. Geef in detail aan welke materialen, kleuren enz. hij moet gebruiken en binnen welke termijn de werken moeten worden uitgevoerd. Geef daarnaast ook aan wat de tegenprestatie is die jij levert. Je kan bijvoorbeeld met je huurder afspreken dat die een tijdje geen (of minder) huur moet betalen of dat je afziet van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen. Je kan je er bijvoorbeeld ook toe verbinden om de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beëindigen, zelfs niet om je woning zelf te betrekken. Je kan ook een combinatie van dit alles als tegenprestatie afspreken. 

Controleer de werken

Voorzie in het huurcontract dat de werken op het einde daarvan worden opgeleverd. Op dat moment kan je nazien of je huurder de werken wel correct heeft uitgevoerd. Zijn je opmerkingen bij de werken beperkt dan kan je vragen dat je huurder nog een aantal aanpassingen aanbrengt. 

Werden de werken op een zonder meer schandalige manier uitgevoerd of deed je huurder zonder meer niets, dan kan je naar de rechtbank stappen. Hiervoor doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. Daar kan je bijvoorbeeld de ontbinding van de huur vragen en/of een schadevergoeding. Je kan eventueel ook vragen dat je huurder alsnog de huur betaalt voor de maanden dat hij in de woning bleef. 

Bron: Immovlan

Gerelateerde artikels

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer

Dit riskeer je als je de huurprijs niet vermeldt op een affiche ‘te huur’!

Als je zelf een huis of appartement wil verhuren, hang je daar wel eens een bordje of affiche uit waarop vermeld wordt dat het pand te huur staat. Maar waarom zet je daar maar beter de gevraagde huurprijs op? En wat riskeer je als je dat niet doet?
Lees meer

Mag je als verhuurder nog binnen in je huis?

Als je een huis of appartement verhuurt mag je daar niet meer te pas of te onpas binnengaan. Je hebt wel het recht een zekere controle te houden over je eigendom.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons