Installateurs Bouwunie Limburg en Sinterklaas kaarten schoorsteenproblematiek bij appartementsgebouwen aan!

BOUWUNIE Limburg Installateurs lanceert een sensibiliseringsactie gericht naar bewoners en syndici van appartementsgebouwen. Deze actie krijgt de steun en samenwerking van de provincie Limburg, Dubo Limburg en CIB Limburg (Confederatie van Immobiliënberoepen).

Al te vaak treft men zowel in woningen als in appartementsgebouwen nog atmosferische of niet-condenserende ketels aan. Ze hebben de eigenschap om verse lucht uit de woning zelf te halen. Deze open toestellen vormen een mogelijke bedreiging (CO-vergiftiging). Ideaal zijn de zogenaamde gesloten toestellen. Deze nemen immers via een buis rechtstreeks verse buitenlucht op, in plaats van lucht uit de woning. Bij een appartementsgebouw vereist dit vaak een aangepaste schouw, zoniet kan dit leiden tot vocht- en schimmelproblemen. Naast de veiligheid heeft een condensatieketel ook een ecologische functie. Een condensatieketel levert een rechtstreekse energiebesparing op tot 30% vergeleken met een atmosferisch verwarmingstoestel.

“Deze actie kadert binnen de provinciale campagne Warm Limburg, die als doel heeft om zoveel mogelijk Limburgers warm te maken voor energievriendelijke en groene verwarming”, aldus Davy Maesen, provinciaal coördinator van BOUWUNIE Limburg. Maar je moet als bewoner van een appartementsgebouw ook de mogelijkheid hebben. De renovatie van een verwarmingsinstallatie naar een condensatietoestel blijkt in appartementsgebouwen niet altijd evident. Reden? Vaak vereist deze renovatie ook een aanpassing van de schoorsteen.

Kristof Beenaerts, voorzitter van BOUWUNIE Limburg installateurs: “Indien er individuele toestellen aangesloten zijn op een gemeenschappelijke schoorsteen moet deze worden gerenoveerd en aangepast aan de vereisten van de moderne centrale verwarmingsketel (cv-ketel). Elke eigenaar kan hier voor zichzelf een oplossing zoeken, waardoor verkeerde (onveilige) beslissingen genomen worden. De rookgassen worden op een onverantwoorde manier afgevoerd of de keuze voor een condensatieketel wordt uitgesloten. In dat geval wordt er terug een atmosferisch toestel geplaatst en blijft de onveilige toestand bestaan. Een tijdige aanpak van deze gemeenschappelijke delen kan voor alle partijen een win-win situatie zijn ”.

“Beter is te kiezen voor een gemeenschappelijke oplossing waar elke appartementsbewoner baat bij heeft. Het plaatsen van een collectief lucht- en verbrandingsafvoersysteem (CLV-systeem) of een collectief systeem met individuele afvoerkanalen biedt hiervoor een perfecte oplossing, besluit Kris Asnong, coördinator van DuboLimburg.”

Ook Sinterklaas heeft zijn mening m.b.t. deze schoorsteenproblematiek: “Als ik met mijn Pieten over de daken van appartementsgebouwen wandel, valt mij de diversiteit aan soorten en types van schoorsteenkanalen bij appartementsgebouwen op. Het is als het ware een echt “Schouwspel”. De titel van de folder over deze problematiek is dan ook gepast gekozen. Een gemeenschappelijke schoorsteen biedt niet alleen voor de bewoners een energievriendelijke en -zuinige oplossing, maar is ook vanuit esthetisch oogpunt een goede zaak. Zo’n CLV-systeem oogt ook nog mooi.”

Bron:
Bouwunie


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag