Huurgarantiefonds gelanceerd

Vanaf 1 januari 2014 krijgen huurders en verhuurders meer zekerheid in het contract dat ze aangaan met elkaar. Daar moet het Huurgarantiefonds voor zorgen dat Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft voorgesteld. Het fonds neemt tijdelijk de betalingen over wanneer huurders uit huis gezet dreigen te worden. Zo is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en wordt maximaal voorkomen dat gezinnen met financiële moeilijkheden op straat komen te staan.

De laatste jaren wordt een stijgend aantal gezinnen uit huis gezet omdat ze de huur niet kunnen betalen. “Een gezin dat zijn huur niet kan betalen door een plotse tegenslag zoals ziekte, werkloosheid of een echtscheiding komt al snel in financiële problemen. In het slechtste geval worden ze dan uit huis gezet. En dat is - zeker als er kinderen bij betrokken zijn - een bijzonder pijnlijke en zelfs traumatische ervaring. Maar ook voor de goed menende verhuurder is zo’n situatie allesbehalve evident. Niemand zet graag een huurder op straat. Bovendien kan het ook hem handenvol geld kosten. Het gevolg is dat eerlijke verhuurders na zo’n ervaring de huur opslaan om zich in de toekomst in te dekken tegen nieuw inkomstenverlies of dat ze niet meer verder investeren in hun eigendom. Anderen verkopen zelfs hun eigendom en beleggen hun geld elders. Gevolg: stijgende prijzen en een dalende kwaliteit op de huurmarkt,” motiveert minister Van den Bossche.

Werkingsprincipe
Het Huurgarantiefonds voorkomt dat huurders uit huis gezet worden en garandeert de verhuurders hun inkomsten. Wanneer een verhuurder zich heeft aangesloten bij het fonds, meldt hij dat aan de vrederechter op het moment dat hij achterstallige huurgelden terugvordert van zijn huurder. Als de huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter oplegt, neemt het fonds die afbetalingen op zich.

Het Huurgarantiefonds vordert die afbetalingen later in principe terug van de huurder, tenzij die langdurig ziek is, buiten zijn wil om werkloos werd of moet rondkomen van een leefloon. Ook aan gezinnen die door de afbetalingslast moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan het leefloon, wordt niet gevraagd de tussenkomst terug te storten. Dat gaat onder andere over mensen met een laag pensioen.

Het fonds wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en de bijdragen van de eigenaars. De overheid heeft nu al 4,8 miljoen euro in het fonds gestopt en doet daar elk jaar 1,6 miljoen bij. Een verhuurder die zich wil aansluiten bij het fonds, betaalt 75 euro per contract. Het fonds keert per contract een bedrag uit van maximaal 2.700 of drie maanden huur.

Samenwerking
Het Huurgarantiefonds kwam tot stand in nauw overleg met alle betrokkenen op de huurmarkt: huurders, verhuurders, deurwaarders en vrederechters. “Het vormt het sluitstuk van een pakket maatregelen om de situatie op de private huurmarkt te verbeteren. Zowel voor huurders als voor verhuurders”, zegt Van den Bossche.Zo is er de huurpremie voor mensen die 5 jaar of langer wachten op een sociale woning en de huursubsidie voor wie van een slechte naar een goede woning verhuist. Daarnaast wordt het isoleren van de daken van huurwoningen verplicht, maar hebben verhuurders ook recht op een verhoogde isolatiepremie als hun huurprijs lager ligt dan 450 euro (of 500 euro in centrumsteden). Dat maakt dat de verhuurder zo goed als gratis zijn woning kan verbeteren en dat huurders niet nodeloos veel betalen voor hun energierekening.

Slaagkansen
De Vlaamse vastgoedmakelaars, vertegenwoordigd door de grootste beroepsorganisatie CIB Vlaanderen en het beroepsinstituut BIV, staan positief tegenover de oprichting van het huurgarantiefonds. De immosector wil het fonds maximale slaagkansen geven en ziet het als een eerste voorname stap om de situatie op de private huurmarkt te verbeteren. Tegelijkertijd drukken CIB Vlaanderen en het BIV, als sectorvertegenwoordigers, hun hoop uit dat dit niet de laatste belangrijke steunmaatregel is om de krapte op de vrije huurmarkt te verhelpen.

Bron:
Habitos

Gerelateerde artikels

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer

Dit riskeer je als je de huurprijs niet vermeldt op een affiche ‘te huur’!

Als je zelf een huis of appartement wil verhuren, hang je daar wel eens een bordje of affiche uit waarop vermeld wordt dat het pand te huur staat. Maar waarom zet je daar maar beter de gevraagde huurprijs op? En wat riskeer je als je dat niet doet?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons