Een huurwoning inrichten

De eigendom die je huurt, behoort je per definitie niet toe. Maar toch ben je er thuis. Tot op welk niveau mag je dat huis inrichten? Immoweb raadt je aan om een aantal belangrijke principes te respecteren.

Als het op inrichting aankomt, heeft voor een huurhuis de uitdrukking «bij mij thuis zijn» een meer beperkte betekenis dan wanneer men eigenaar is. Niet alles is toegelaten … Maar alles is ook niet verboden. Wij leggen je enkele grote principes uit die je best in het achterhoofd houdt bij het inrichten van je woning.

Onderhoud als goede huisvader
Het eerste principe dat je moet naleven is dat je de woning die je is toevertrouwd moet onderhouden als een goede huisvader. Dit wil zeggen dat je alles moet doen om te voorkomen dat de woning erger verslijt dan de 'normale slijtage' die bij een gebruikelijke bewoning hoort. Met andere woorden: je dient het pand in dezelfde staat terug te geven als je het hebt ontvangen.

Bovendien ben je niet alleen verantwoordelijk voor het kleine onderhoud (een lamp vervangen, een lekkende kraan herstellen, de schouw vegen, …) maar moet je ook de eigenaar op de hoogte brengen wanneer er zich ernstige problemen voordoen (schade aan de waterleiding, de kroonlijst die dreigt naar beneden te vallen, enz.).

Spreek er steeds je eigenaar op aan
Voor het overige hangt alles af van je afspraak met de eigenaar. Misschien zal hij je aanmoedigen om een of andere renovatie uit te voeren op voorwaarde dat je hem op de hoogte houdt van je project.

Maar of het huurcontract al dan niet duidelijke bepalingen bevat over de inrichting, contacteer in elk geval de eigenaar voor je iets onderneemt: het is beter om onaangename verrassingen te vermijden.

En investeer ook niet in zijn plaats zonder zijn uitdrukkelijke toestemming, hij zou kunnen weigeren om deze kosten terug te betalen!

Het gewoonterecht
Buiten deze algemene voorzorgen, is het algemeen aanvaard om spijkers of schroeven in de muur aan te brengen (op voorwaarde dat deze gaten bij het verlaten van de woning dichtgemaakt worden), om stores of gordijnen op te hangen, of ook nog om de muren te herschilderen in de kleur van zijn keuze.

De eigenaar zou echter kunnen eisen dat je de muren in hun originele kleur herschildert voor je vertrekt. Dit is waarschijnlijk de reden waarom muren dikwijls wit geschilderd worden in huurwoningen: niet alleen is dit een neutrale kleur die een groter ruimtegevoel geeft en die de meeste huurders waarderen, maar zij beperkt ook mogelijke betwistingen.

Grote werken
Grotere werken kunnen altijd overwogen worden mits het akkoord van de eigenaar, zeker als je de woning voor een langere tijd huurt. Eerst spreek je best met de eigenaar over de eventuele verdeling van de kosten.

De eigenaar zal het misschien wel tof vinden dat je werken voorstelt die zijn eigendom verfraaien maar hij kan je project ook als een bijkomende last ervaren die de rentabiliteit van zijn investering aantast …

Bovendien is het ook nuttig om te weten dat bepaalde premies (voor het isoleren van een woning, bijvoorbeeld) rechtstreeks naar de huurder kunnen gaan wanneer hij deze werken voor zijn rekening neemt.

Bron:
Immoweb

Gerelateerde artikels

Mag je als huurder andere mensen bij je laten ‘inwonen’?

Je huurt een huis of appartement. Mag je dan een nieuwe partner (al dan niet met kinderen) of een vriend(in) bij jou komen laten inwonen? Heb je daar de toestemming van je verhuurder voor nodig?
Lees meer

Welke verzekering moet je als huurder écht hebben?

Wanneer je een huisje of appartement huurt, heb je misschien nooit het gevoel dat het jouw eigendom is. Moet je dan wel een verzekering aangaan? En waarom precies? Wij zochten het voor je uit.
Lees meer

Deze bedragen kan je van je verhuurder terugvragen als je een studentenkamer huurde!

Als je een studentenkamer huurt die in Vlaanderen ligt, kan je de kosten die je betaalde voor het gebruik van water en energie wel eens terugvragen van je verhuurder. Wat moet je daar van weten en wat kan je juist vragen?
Lees meer

Zo kan je te werk gaan als je na het einde van de huur nog wil blijven wonen!

Je huurt een huis of appartement waarbij de huurovereenkomst door jou of je verhuurder werd opgezegd. Omdat de woning waarnaar je zou verhuizen niet klaar is of omdat één van je kinderen zwaar ziek geworden is wil je iets langer in het huurpand blijven. Maar kan dat wel en hoe ga je daarbij dan te werk?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons