Erudiet notaris pleit publiekelijk voor afstappen van bemiddelingsactiviteiten


Notarissen zijn te commercieel geworden

‘Alle taken die niet wezenlijk tot het pakket van de notaris behoren, moeten worden afgestoten. Laat vastgoedmakelaars bemiddelen in de verkoop van onroerende goederen.’ Die stelling verdedigde notaris Aloïs Van den Bossche, een autoriteit binnen het notariaat, zopas tijdens een voordracht aan de VUB en in de krant De Morgen. ‘Tegenover de vastgoedmakelaardij wijst dit alleszins op een positieve mentaliteitsverandering binnen het notariaat’, reageert BIV-voorzitter Luc Machon.

Het is intussen een discussie die al jaren meegaat: in welke mate kunnen notarissen de activiteit van vastgoedbemiddeling uitoefenen? Het Hof van Beroep oordeelde in 2009 dat vastgoedbemiddeling als daad van koophandel strijdig is met de wet op het notarisambt en dus niet te combineren valt. Het Hof van Cassatie verwierp die uitspraak nadien, maar wees op het feit dat het wel degelijk om een aanvullende activiteit moet gaan. ‘De vastgoedmakelaardij schikt zich naar de visie van het Hof van Cassatie en onthoudt zich van verdere kritiek, maar hoe dan ook blijven we van oordeel dat de klassieke rol van onafhankelijk regulator binnen het rechtsverkeer niet verenigbaar is met commerciële activiteiten’, aldus Luc Machon.

Het pleidooi dat momenteel gehouden wordt, kan echter op de volle steun van de vastgoedmakelaars rekenen. Volgens de befaamde notaris legden diverse actoren binnen het notariaat het laatste decennium te zeer de nadruk op het aspect ‘vrij beroep’ ten nadele van het aspect ‘openbaar beroep’. Niet alleen zou er volgens Van den Bossche opnieuw een beter begrip moeten komen over de taakomschrijving van de notaris, ook zou opnieuw meer het accent gelegd moeten worden op het ‘openbaar ambt’. ‘Het aantal commerciële notarissen daalt, gelukkig’, vertelde de notaris gisteren in de krant De Morgen. "Maar er blijven er nog altijd te veel over. Men moet terug naar de hoofdopdracht. De goede uitvoering van de hoofdopdracht is maar mogelijk als men geen tijd en moeite moet verliezen aan nevenactiviteiten die niet altijd stroken met het ambt.’

De vastgoedmakelaardij reageerde gisteren in diezelfde krant dat het voorstel alvast een debat verdient. ‘Uiteraard ondersteunen we dit voorstel en staan we open voor elke vorm van overleg hierover’, stelt Luc Machon. ‘Uiteindelijk is het belangrijk dat de notaris een degelijk raadsman blijft en geen concurrent wordt van de vastgoedmakelaars. Dat zou niet alleen nadelig zijn voor beide sectoren, maar zeker ook voor de consument.’
 
Bron:
http://bivipi.fb.mi.addemar.com/c955/e975282/h637cb/t2/s0/index.html


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag