Eindgebruiker vindt commercieel pand dankzij online veiling

Uit bovenstaand artikel blijkt dat de gekende internationale vastgoedbroker Jones Lang Lasalle op de speciaal ingerichte website www.internetpropertysales.nl meer en meer commercieel vastgoed op internet veilt omdat het hem toelaat op deze manier de serieuze eindgebruiker te bereiken. Het blijkt dat juist de eindgebruikers de beste prijzen betalen op de online-veilingen. Daarbij is het essentieel dat bieders over volledige informatie over het biedproces en het gewenste pand kunnen beschikken.
Wie het aanbod op deze site bekijkt, ziet dat er online ‘echt’ geveild kan worden via opbod en afslag, maar dat ook de mogelijkheid bestaat om online tenders te organiseren. Volgens JLL houden beide systemen qua gebruik elkaar in evenwicht. Het zijn vooral gemeenten en grote corporates (zoals TNT) die online hun panden via een digitale tender aanbieden. Een online tender is eigenlijk niet meer dan een online bod dat ofwel wordt geplaatst in een zogenaamde “digitale kluis” ofwel ten kantore van de betreffende notaris die voor deze procedure is ingeschakeld.

Om een online bod te kunnen doen moet men zich eerst registeren op de website, het ingevulde registratieformulier ondertekenen en dit samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten legaliseren door een notaris. Dit moet dan allemaal samen met een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel per post worden bezorgd aan JLL. De gebruiker moet zich dus eerst “off line“ identificeren vooraleer er kan geboden worden, hetgeen toch een zekere drempel inhoudt qua procedure.

Bij Oximo dé online vastgoedmakelaar moet men zich ook eerst registeren via www.oximo.be en zich online inschrijven voor een kijkdag. Op deze kijkdag krijgt men dan de Oximocode overhandigd, waarmee men online kan bieden. Vermits de toewijs door de verkoper pas gebeurt op voorwaarde van betaling van het eerste deel van het voorschot van maximaal 3.03 % binnen de 7 dagen op de derdenrekening van Oximo als erkend vastgoedmakelaar, gebeurt de identiteitscontrole van de bieder en de verdere administratieve afhandeling van het dossier bij de notaris, pas in deze fase van de procedure. Die 7 dagen zijn dus in hoofde van de verkoper een soort solvabiliteitscheck en in hoofde van de koper een bedenktijd. Bovendien wordt het online bod gedaan onder voorbehoud van het verwerven van een financiering ten belope van maximum 90% van de geboden prijs en binnen een termijn van dertig dagen. De bieder die zich op die manier toch nog weet te bevrijden van zijn aankoopverplichting zal wel een gebruiksvergoeding dienen te betalen aan Oximo van 1 500 euro, btw inclusief. Op die manier zorgt Oximo ervoor dat elke bieder zijn financiële mogelijkheden voldoende vooraf heeft onderzocht vooraleer over te gaan tot een online bod.

 

 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag