'Dure bouwgronden grootste rem voor nieuwbouw'

Voor 28 procent van de Vlamingen zijn de hoge bouwgrondprijzen de belangrijkste rem om een nieuwe woning op te richten. Dat blijkt uit een recente bevraging van kandidaat-bouwers die de VCB in januari van dit jaar samen met de consumentenwebsite Livios organiseerde in de aanloop naar Batibouw.

De hoge bouwgrondprijzen worden ervaren als een groter probleem dan het afsluiten van een lening. Bij slechts 21 procent vormde de lening de grootste rem. 14 procent antwoordde dat zij te weinig middelen hadden voor een voldoende eigen inbreng en 7 procent dat de lening te zwaar zou uitvallen. De hoge eisen op het vlak van energiebesparing en hernieuwbare energie voor nieuwbouw schrikken 10 procent van de Vlamingen af.

Onzekerheid over de job of over het voortbestaan van de woonbonus en andere premies speelt nauwelijks nog een rol.

In Vlaanderen zijn de bouwgrondprijzen sedert 2001 ongeveer verdriedubbeld, terwijl de consumptie-index slechts met een derde is toegenomen.

Met de huidige schaarste dreigen de bouwgrondprijzen exponentieel te blijven stijgen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er daarom op aan dat gemeentebesturen de gebieden die voor wonen zijn bestemd, sneller voor nieuwe woningen beschikbaar stellen en op deze gebieden een hogere dichtheid mogelijk maken. 'Dat is niet voldoende om de geschatte bevolkingstoename met 636.000 mensen tussen 2010 en 2030 op te vangen, zeker als men rekening houdt met de steeds kleinere gezinnen.

16,5 procent van de Vlaamse oppervlakte, inclusief de woonuitbreidingsgebieden, is bestemd voor wonen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is dat 19 procent, in West-Vlaanderen 12 procent.

In Vlaanderen zijn in de woongebieden nog 311.615 onbebouwde percelen beschikbaar. In dit cijfer zijn de woonuitbreidingsgebieden inbegrepen.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag