Dit zijn je rechten als je huurder de huurovereenkomst opzegt

Je verhuurt een woning of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wanneer kan je huurder een einde maken aan het contract? Kan je ook een bijkomende ‘beëindigingsvergoeding’ van hem vragen?

Als verhuurder kan je niet zomaar een einde maken aan de huurovereenkomst die je met je huurder afsloot. Je huurder beschikt integendeel over heel wat soepelere opzegmogelijkheden. Wat moet je daarvan weten?

Drie maand opzeg

Als je een huurovereenkomst afsloot voor negen jaar kan je huurder daar te allen tijde een einde aan maken.

Het volstaat daarbij dat hij een opzegtermijn van drie maanden naleeft. Deze opzegtermijn begint te lopen de eerste van de maand volgend op deze waarin de opzeg werd gegeven. Als je huurder een kortere opzeg geeft (of ineens met de noorderzon verdwijnt) kan je een (aanvullende) opzegvergoeding van hem vragen. Deze regel geldt overigens in de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

En een vergoeding

Je kan van je huurder daarbovenop in de drie gewesten een bijkomende beëindigingsvergoeding vragen.

Die bedraagt drie maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

Eindigt de huurovereenkomst in het tweede jaar daarvan dan bedraagt de vergoeding twee maand huur.

Bij een beëindiging in het derde jaar van de overeenkomst is je huurder je een vergoeding ten bedrage van één maand huur verschuldigd. ​ Je kan deze vergoeding ook van je huurder vragen als je dadelijk een andere huurder vindt (al dan niet met behulp van je huurder die iemand ‘aanbrengt’).

Korte duur

Tot voor kort konden huurovereenkomsten voor bepaalde duur (met een duurtijd van maximaal drie jaar) niet tussentijds opgezegd worden. 

"Op 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking. Vanaf dan kan een huurovereenkomst voor korte duur wel door je huurder worden opgezegd in de loop van het contract. Het volstaat hierbij dat je huurder een opzegtermijn van drie maanden naleeft. "

Als je huurder de huurovereenkomst voor korte duur vervroegd opzegt is hij wel een extra beëindigingsvergoeding verschuldigd (bovenop de opzegtermijn die hij al moet naleven). Die vergoeding bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

Wallonië en Brussel

De huurordonnantie die in Brussel sinds 1 januari 2018 geldt biedt ook de mogelijkheid om een huurcontract voor korte duur op te zeggen. Meer bepaald kan de huurder dat te allen tijde doen met naleving van een opzegtermijn van 3 maand en mits betaling van een vergoeding van één maand. In Wallonië geldt vanaf 1 september eerstkomende een soortgelijke regel.

Bron
Investr

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons