Deze informatie mag je aan een kandidaat-huurder vragen

Als je een woning of appartement verhuurt mag je niet om het even wat vragen aan een kandidaat-huurder. Met welke regels moet je rekening houden? Wat riskeer je als je je niet aan de spelregels houdt?

Als verhuurder heb je er alle belang bij om zoveel mogelijk te weten te komen over je kandidaat-huurders. Op die manier kan je tussen hen een selectie maken. De kandidaat-huurder heeft op zijn beurt het recht om niet te worden gediscrimineerd. Hij heeft bovendien een recht op privacy. Als je een huurder gaat selecteren moet je met deze tegengestelde belangen rekening houden.

Discrimineren mag niet
Het is alleszins uit den boze om kandidaat-huurders te discrimineren. Meer bepaald mag je een kandidaat-huurder nooit discrimineren op basis van zijn geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, etnische afkomst en diens meer. Zo mag je bijvoorbeeld kandidaten die van vreemde nationaliteit zijn niet zomaar systematisch weigeren om je huurwoning te bezichtigen. Je mag al evenmin opdracht geven aan de makelaar die je huis te huur stelt om te discrimineren.

Niet alle vragen kunnen
Je kan aan je kandidaat-huurders ook niet om het even welke vraag stellen of gelijk welk document opvragen. Er bestaat een advies van de privacycommissie dat zegt wat je zoal kan vragen en wat niet. 

Zo mag je aan een kandidaat-huurder vragen welke inkomsten hij heeft. Je kan zelfs vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Andere vragen die je bijvoorbeeld mag stellen zijn of de kandidaat-huurder gehuwd is of wettelijk samenwoont (de kandidaat mag weigeren om je dit mee te delen), het aantal personen dat het onroerend goed gaat bewonen en of de kandidaat huisdieren wil houden in het gehuurde pand.

Een ganse reeks vragen zijn wettelijk niet toegelaten. Zo mag je bijvoorbeeld niet informeren naar de geboorteplaats, de etnische afstamming of de nationaliteit van de kandidaat. Het is ook niet toegelaten informatie op te vragen over diens onroerende bezittingen en over de nummers van zijn zichtrekeningen.

Je houdt je er niet aan
Als je je niet houdt aan de voorgaande regels dan is de kans reëel dat je daar nooit problemen mee kent. Toch bestaat het risico dat je wel degelijk een sanctie oploopt. Hierbij kan je eventueel worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan een kandidaat die niet wordt weerhouden. Als je een kandidaat-huurder discrimineert riskeer je ook strafsancties. 

Nieuwe wetgeving
In Brussel bestaat er sinds kort een nieuwe huurwetgeving. Die geeft uitdrukkelijk aan welke vragen je als verhuurder mag stellen aan kandidaat-huurders als je een woning verhuurt die gelegen is in het Brusselse Gewest. In grote lijnen gaat het om een bevestiging van wat hierboven al werd aangegeven. 

Ook in Vlaanderen komt er binnenkort een nieuw huurdecreet. In de ontwerptekst staat dat je als verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen die documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. 

Bron
Investr

Gerelateerde artikels

Zo kan je reageren als je huurder gas en elektriciteit vroegtijdig stopzet!

Nadat een huurder een opzegbrief naar jou als verhuurder stuurde, zegt die ook al het contract met de elektriciteits- en gasleverancier stop. Moet je dat als verhuurder zomaar aanvaarden? Wat kan je dan doen?
Lees meer

Ministerraad akkoord over oplossing voor ongelijke behandeling huurinkomsten!

Om de ongelijke behandeling van huurinkomsten aan te pakken, zal ons land ook voor woningen in het buitenland de belastbare basis berekenen op basis van een kadastraal inkomen. De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat moet ervoor zorgen dat de buitenlandse belasting op dezelfde manier wordt behandeld als de Belgische onroerende voorheffing.
Lees meer

Deze drie mogelijkheden heb je als je al negen jaar (ver-)huurt

De meeste huurovereenkomsten voor een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, worden aangegaan voor negen jaar. Maar wat gebeurt er bij het verstrijken van die termijn? Kan de huurder dan verder blijven huren? Is daarvoor een nieuwe huurovereenkomst nodig?
Lees meer

Wat als de huurschade groter is dan de huurwaarborg…

Men zegt wel eens dat de huurwaarborg het maximale is dat je als verhuurder kan vragen als je huurder schade aanricht aan je huurpand. Maar is dat wel zo? Met welke spelregels moet je rekening houden?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons