De media versus de digitale wereld: kroniek van een aangekondigde metamorfose

In zijn boek "Media Morgen, De Media op hun kop", maakt Jo Caudron, consultant bij DearMedia, een klinische maar lucide balans op van de media-industrie geconfronteerd met de digitale revolutie. De balans wijst erop dat haast is geboden: de media moeten zich snel aanpassen aan de vereisten van de nieuwe machtscentra van de digitale era, als ze in hun revolutie willen slagen op alle fronten, om te beginnen dat van de rentabiliteit. Inside Digital Media interviewde de auteur die de media in België analyseerde…

Interview met Jo Caudron:
Inside digital media | december 2011

Waarom heeft u dit boek geschreven? Bestaan er al niet genoeg studies over dit onderwerp?
Er bestaan inderdaad tal van studies die gewijd zijn aan de digitale revolutie die de media de laatste jaren doormaken. Maar geen enkel boek heeft tot op heden de
Belgische markt in het algemeen aangepakt.
De centrale thesis van het boek is gefocust op de achteruitgang van de klassieke plaatselijke media…
Ik illustreer deze vaststelling met een veelvoud aan voorbeelden van bij ons. Bovendien bied ik nieuwe pistes om nieuwe modellen te creëren, gebaseerd op digitale technologieën.

Wat is uw algemeen besluit over de situatie van de media in België?
De consument is geconfronteerd met vijf grote veranderingsfactoren. Hij is meer en meer gefrustreerd door de inhoud van de klassieke media, net als door de reclame die hem via de digitale dragers bereikt. Geen enkele digitale reclamedrager is nog in staat om profijt te halen uit het potentieel dat de digitale media bieden. Hoewel
de irritatie van de consument ten opzichte van reclame niets nieuws is, worden we daarentegen geconfronteerd met een stortvloed aan inhoud die nog verdubbelt door de sterke trend tot fragmentatie van de media. De consumenten, vooral de jongeren,
voelen zich niet meer verplicht om de traditionele media te volgen omdat ze voortaan hun gading vinden in de duizenden internetsites.
Parallel met dit fenomeen hebben de mensen de controle genomen over de technologie: ze kunnen voortaan kiezen wanneer ze een uitzending willen bekijken of deze media consumeren. Deze evolutie heeft grote gevolgen op de reclamewereld
omdat de consument nu in staat is om de tv-spots stop te zetten of te vermijden. Dit recht om het elders te gaan zoeken wanneer hij dat wenst, geeft hem een nooit geziene macht om de media te beïnvloeden.
Bovenop deze trend komen dan de sociale netwerken. De consumenten zijn voortaan in staat om bedrijven en media te beïnvloeden dankzij de mond-tot-mond reclame.

Hoe passen de traditionele media in België zich aan de digitale revolutie aan? U zegt in uw boek dat sommigen beter zijn gewapend om zonder te veel kleerscheuren te onderhandelen over de overgang, terwijl anderen op termijn veroordeeld zijn…
Ik denk dat alle media in staat zijn om te weerstaan aan nieuwe uitdagingen. Op voorwaarde tenminste dat ze erkennen dat wat er nu aan het gebeuren is, echt serieus is! Het gaat niet om een marginaal fenomeen! Toch stel ik vast dat de tv
zich liever opnieuw focust op zijn ‘core business’ omwille van de huidige crisis. Dat geldt ook voor de pers die het hoofd boven water probeert te houden door altijd meer papier te produceren (speciale nummers enz.).
Dit gevecht op de achtergrond zal de kern van het probleem niet oplossen!
Om uw vraag te beantwoorden: radio en papieren tijdschriften zijn het minst kwetsbaar voor de digitale revolutie. De tv daarentegen, de muziekindustrie en de dagbladpers worden volop getroffen door de huidige mutatie en bevinden zich tegelijkertijd in een zwakke positie. We moeten ons afvragen of deze media in staat zijn om hun modellen fundamenteel aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit. Want als ze hier niet in slagen, zullen de commerciële tv-zenders als eerste ten
onder gaan. Kijk maar naar wat er is gebeurd met de muziekbusiness die te lang geweigerd heeft om de realiteit onder ogen te zien…

Wil dat zeggen dat de Belgische media de komende jaren een volledige metamorfose zullen ondergaan onder de impuls van tabletten en andere nieuwe media?
Ik denk niet dat de content op zich moet gewijzigd of aangepast worden. Integendeel, de Belgische media bezitten veel kwaliteitscontent, te beginnen met de tv-shows, plaatselijke series, enz. Mobiele en andere sociale netwerken hebben geen invloed op de content. Die blijft identiek op klassieke en digitale media. Wat daarentegen wel
zal veranderen is de interactiviteit via sociale netwerken. Mensen willen graag praten en hun mening geven over wat ze hebben gezien, gehoord of gelezen. De volgende
uitdaging bestaat er bijgevolg in de verdeling van deze content en de manier om ze te consumeren opnieuw uit te vinden (op aanvraag, op de mobiele toestellen, op basis van toepassingen van derden zoals iTunes of Google). De mediagroepen moeten deze realiteit integreren bij hun reflecties, en accepteren dat consumenten meer en
meer ontrouw worden. Ze moeten trouwens andere businessmodellen uitvinden om geld te verdienen.

De digitale media zoeken nog altijd het juiste recept om hun rentabiliteit te garanderen… Waar zit het probleem? Waarom zijn adverteerders zo weinig geneigd om te investeren in de nieuwe media?
De kwestie van de rentabiliteit heeft te maken met twee grote problemen van digitale media. Het eerste betreft de digitale reclame, die in de markt nog steeds niet serieus wordt genomen. Ze wordt eerder beschouwd als een stimulans die bijvoorbeeld is bestemd om een adverteerder te overtuigen te tekenen voor een tv- of radiocampagne. De meeste reclameregies beschouwen deze digitale reclames als extraatjes, en verkopen ze tegen erg lage prijzen, soms zelfs helemaal gratis! De werkelijke waarde van de digitale reclame wordt onderschat, en komt totaal niet overeen met het publiek dat hiermee kan worden bereikt. Het ander probleem, dat voortvloeit uit het eerste, is dat de content die online wordt voorgesteld, gratis is.
De meeste mediasites (tv, radio, dagbladpers, gespecialiseerde pers) zijn gratis, want hun laag kwaliteitsniveau in het begin maakte het niet mogelijk om er munt uit te slaan zoals bij de traditionele media. Deze sites worden nu al sinds tien jaar voortdurend voorgesteld als testsites. Terwijl in werkelijkheid de meeste van deze informatiesites het stadium van de maturiteit hebben bereikt! Deze situatie, die totaal niet strookt met de realiteit, is de basis van het gebrek aan rentabiliteit van de digitale
media. Deze paradox zet zich verder met de mobiele toepassingen, waarvan de kwaliteit niet altijd goed genoeg is om geld te eisen van de consument.

De oplossing zou dus zijn de kwaliteit van de digitale dragers te verbeteren om munt te slaan uit content via reclame…
Absoluut. Als we de kwaliteit van de mobiele toepassingen van de Belgische uitgevers bekijken, zijn ze over het algemeen correct… Maar ze kunnen niet worden vergeleken met het ervaringsniveau dat de respectievelijke websites bieden. Zo zijn er
bijvoorbeeld, bij de mobiele toepassing van de “Standaard online” verschillende minuten nodig om toegang te krijgen tot informatie - die overigens van de vorige dag dateert (in navolging van de papieren versie van de krant). Terwijl de content op
de website onmiddellijk toegankelijk is, gratis en up-to-date. Genoeg strategische
fouten om te verklaren waarom consumenten nog niet bereid zijn om hun krant te lezen op hun mobiel toestel.

U schrijft in het boek “Content is no longer King. Connection is the King”. Is de toekomst van de media echt veroordeeld om verdeeld te worden over de sociale netwerken?
Ik stel inderdaad vast dat de sociale netwerken voortaan het magisch vermogen hebben om mensen met elkaar te verbinden. Mediabedrijven zijn vandaag de bron van kwalitatieve content. Maar in het digitale tijdperk moeten media zich bewust worden van de macht van de sociale netwerken, en dus van het feit dat ieder artikel van een krant of iedere video het vertrekpunt kan zijn van een discussie tussen internetters. De mening van de lezers maakt voortaan deel uit van de digitale sfeer.
Deze realiteit heeft grote gevolgen, want men kan zich voorstellen dat de content van kranten die wordt doorgestuurd naar sociale netwerken op een dag gesponsord kan worden door merken… De macht van een community op de netwerken werkt goed. Het is nu aan de mediagroepen om hun kans te grijpen en hun businessmodel aan te passen aan deze nieuwe sociale realiteit.

Uw boek integreert een interactieve dimensie dankzij de QR-codes (links naar video’s, chat, blos). Is dat niet het bewijs dat het papier nog niet dood is ten overstaan van interactieve media?
De meeste mensen lezen nog liever op een papieren drager (lacht). Maar de zaken zouden kunnen veranderen binnen 3 of 4 jaar, als iedereen zijn eigen tablet heeft.

Bronnen:
Media Morgen.
De Media op hun kop.
Uitgave Lannoo Campus.
http://www.mediamorgen.com/
http://www.digimedia.be/News/nl/10846/de-media-versus-de-digitale-wereld-kroniek-van-een-aangekondigde-metamorfose.html


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag